Žáci z Bartovic navštěvovali šenovskou školu "U kostela", ta kapacitně nevyhovovala, a proto byl vyhlédnut pozemek ke stavbě školy v Bartovicích. Pozemek patřil rodině Arasinových, kteří jej obci Bartovice darovali. 25. záři 1885 položil starosta obce Jan Tomis základní kámen nové školy. Stavbu vedl František Gajovský a Josef Golata. Celkové náklady na výstavbu školy činily 12.000 zlotých vídeňské měny.

Výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 28. května 1886 byl na nově otevřené škole určen nadučitelem Antonín Moškoř a podučitelem Josef Franek.Škola byla otevřena 1. listopadu 1886 a 10. listopadu 1886 byla vysvědcena. Vyučování v nové škole v Bartovicích začalo 15. listopadu 1886, postupně byly rozšířena školu trojtřídní a pětitřídní.

Roku 1920 byla v budově zřízena knihovna. Počet dětí stále stoupal, a tak bylo přistoupeno k přístavbě dvou učeben. Ve škoním roce 1931/32 se vyučovalo v deseti třídách. 4. srpna 1932 byla škola reorganizována na školu šestitřídní s platností od školního roku 1932/33. Roku 1937 byl do dvou tříd pořízen školní rozhlas a o vánocích 1939 byl zaveden do všech tříd elektrický proud, roku 1941 byla postavena nová hospodářská budova a do školy byl zaveden vodovod. Ústřední topení se zavádí od roku 1974 a roku 1980 byla provedena generální oprava budov. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výdejny jídla, šaten a sociálního zařízení.

V roce 2003 se škola stala součástí Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísspěvková organizace.