Škola v přírodě 2012- účelová dotace 2320/2012/OŽP statutárního města Ostravy;

Správce hřiště – „Sportujeme společně“ 1067/2014/KZ účelová dotace k zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost;

„Školní hřiště pro všechny“ 3847/BaR - účelová dotace grant statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za účelem nákupu sportovního vybavení;

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ UZ33123, EU – peníze školám -Vzdělávání PP pro práci s interaktivní tabulí, vytváření DUMů; nákup tabletů pro výuku; vybudování jazykové laboratoře;

Multisenzenzorická místnost“2413/2012/SVŠ – účelová dotace statutárního města Ostravy - realizace projektu vybudování multisenzorické místnosti;

Multisenzorická místnost1WMultisenzorická místnostWMultisenzorická místnost2W

,,Pohyb pro školu i veřejnost“ S0325/2013/RaR - Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní činnosti - účelová dotace – grant statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za účelem úprav dětského hříště a dovybavení tělovýchovným náčiním pro pobyt na hřišti;

,, Jeden za všechny, všichni za jednoho “ 1068/2013/KZ- účelová dotace statutárního města Ostravy, tato dotace bude čerpána v následujícím školním roce 2013/14;

,,Učíme se společně III. 1830/2012/ŠMS - Účelová dotace v oblasti prevence kriminality – účelová dotace Moravskoslezského kraje;

,,Učíme se společně“ 47/2013- finanční dar společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na nákup softwaru pro interaktivní tabule.