Až do roku 1868 neměly Radvanice vlastní školu a děti docházely hodinu a půl do školy ve Slezské Ostravě. Proto byla v tomto roce v místech dnešního pekařství MAYAK, v domě patřícímu starostovi,  otevřena jednotřídní škola. Protože však byl dům pro vyučování zcela nedostatečný, byla vystavěna a v roce 1871 otevřena dvoutřídní škola. Budova této školy se zachovala a dnes slouží v obci jako radnice. I tato škola nestačila pro velký počet žáků a z toho důvodu byla vystavěna a v roce 1892 otevřena nová Obecná škola, dnes je to školní budova na Havláskově ulici. V roce 1906 vznikla ještě škola na Lipině, nejprve trojtřídní a pak pětitřídní - budova je v současnosti sídlem firmy Unimetra.
V roce 1925 obecní zastupitelstvo schválilo výstavbu měšťanské školy na pozemku poblíž pošty. Vyučování v ní bylo zahájeno 11.září 1927 a škola byla označena úředním názvem Měšťanská škola chlapecká a dívčí Františka Sokola Tůmy. Dnes se jedná o budovu na Vrchlického ulici. V parčíku před školní budovou je postavena busta Františka Sokola Tůmy (1855 - 1925), českého novináře, spisovatele a dramatika, který ve svých románech podal obraz života na Ostravsku, Valašsku a ve Slezsku. Rovněž jsou zde umístěny bludné balvany, které byly v době ledové zaneseny na naše území skandinávským ledovcem.
O vzniku další obecné školy bylo rozhodnuto v roce 1913, ale ke stavbě došlo až v roce 1946 na Trnkovci. Vyučování zde začalo v roce 1950. Obecná škola však v té době byla k velkému zklamání rodičů, kteří se na její výstavbě podíleli, směstnána pouze do prvního patra a celé přízemí se sálem, jevištěm a tělocvičnou tehdy obsadil internát Pedagogické školy v Ostravě.