V období od 1.2.2019 do 31.1.20221 budou na naší škole probíhat aktivity financované z projektu "Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084"

 

Ve školním roce 2019/2020 na škole fungovalo:

4x Čtenářský klub

3x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce


V druhém pololetí školního roku 2018/2019 na škole fungovalo 6 klubu:

3 x Čtenářský klub

1x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce

Tyto kluby probíhaly vždy 1x týdně. Žáci navštěvovali knihovnu, byly zakoupeny anglické knihy, deskové hry a knihy pro děti a žáky.

  Dále po celou dobu druhého pololetí pracoval na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 školní asistent, který pomáhla znevýhodněným dětem - doučování, příprava na výuku atd.

V závěru školního roku 2018/2019 žáci odloučeného pracoviště Bartovická absolvovali  dva Projektové  dny: Poznáváme zvířata a Evoluce hudby. Źáci prvního a druhého stupně z budov Havláskové a Vrchlického v rámci Projektových dnů navštívili Planetárium Ostrava.