V roce 2018 jsme obdrželi účelovou dotace z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na:

1. Soutěživé sportovní dopoledne - Den dětí ve výši 8.000,- Kč

tuto dotace jsme použili 1.6.2018 na děti, kdy si pedagogové školypro děti připravili dopoledne plné sportovních soutěží, které probíhaly na všech pracovištích školy. Děti na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 spolu s dětmi z mateřské školky absolvovaly cestu kolem světe a u každého stanoviště složily vlajku a mapu dané země a pak soutěžili ve sportovní disciplíně. V Anglii to byl slalom s deštníkem, v Austrálii skok v pytli, v Číně přenášeli pomocí hůlek křupky a spoustu dalších.

Na budově Vrchlického a Havláskové chodily třídy po stanovištích a plnili sportovní disciplíny – hráli ping pong, přenášeli pomocí kolíčků papír, jako ptáčci, lovily rybičky, procházeli opičí dráhu atd.

Na odloučeném pracovišti Bartovická soutěžili žáci jednotlivě ve skoku v pytli, slalomu s míčem, házeli na cíl apod.

Děti dostaly míče, skákací pytle a další sportovní potřeby k výuce a hlavně sladkou odměnu. Zakoupeno díky této účelové dotaci městského obvodu.

2. Odpolední dílničky pro děti a rodiče ve výši 10.000,- Kč

Tuto akci jsme uskutečnili 19. 10. 2018. Paní vychovatelka Šárka Ševčíková a paní učitelka Mgr. Nikol Ševčíková  si pro rodiče s dětmi připravili večerní tvořivou dílničku, která se uskutečnila na naší škole díky  této účelové dotaci. Rodiče s dětmi si zde mohli vyzkoušet malování na textil různými technikami, jako například práci se šablonami, razítky, foukacími fixy, tupování a vlastní malování. Rodiče i děti ukázali svou kreativitu a vytvořili si nádherné potisky na tašky a trička. Jejich výtvory byly natolik zdařilé, že by nikdo neřekl, že s touto technikou pracují poprvé. Nadále si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou, ze které lze vyrobit výrobky do domu i na zahradu. Maminky, tatínkové a jejich ratolesti vyráběli svícny ve tvaru koule. Práce jim šla pěkně od ruky, a tak jim ke svícnům přibyly květináče, misky a mnohé další výrobky podle vlastní fantazie. Rodiče odcházeli spokojeni a my doufáme, že tuto akci budeme moci znovu zopakovat a setkat se tak s rodiči a dětmi, kteří rádi tvoří. Některé maminky si chodí své výrobky dodělávat ještě nyní vždy v pondělky v rámci odpolední dílny pro rodiče, které vede vychovatelka školního klubu.