V roce 2015, 2016 a 2017 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci - a převážně teenageři - rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“. Další rok jsme opět zakoupili knihy a komiksy do všech knihoven. V roce 2017 jsme díky grantu nastartovali také aktivitu vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti a to aktivitou Čteme s Andersenem a letos jsme pokračovali aktivitou Čteme pro radost. Byly zakoupený knihy pro děti, které jsme si četli a následně si děti vyráběly záložky a své první knihy.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 17/1114, ve výši 80.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu a vybavení, Čteme pro radost, Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne, Objevujeme ping – pong a Fantazie ze stavebnic. Nakoupili jsme anglické knihy, odměny pro soutěžící děti, sportovní vybavení do tělocvičny a stavebnice LEGO.

 

ostrava logo male