V roce 2015 a 2016 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci - a převážně teenageři - rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 16/1190, ve výši 40.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu, Čtení s Andersenem a Slavíme 90. let školy.

Anglická knihovna – doplnili jsme knižní fond na všech pracovištích. Školní anglická knihovna je zpřístupněna žákům i pedagogům na čtyřech budovách Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp.org. a to jmenovitě: na hlavní budově na Vrchlického ulici, kde máme v jazykové učebně umístěn hlavní knižní fond s videotékou. Na odloučeném pracovišti – budova Havláskova, kde najdeme opět v jazykové učebně knihy a časopisy pro mladší žáky, a dále je zpřístupněna knihovnička žákům ve vestibulu školy na odloučeném pracovišti Trnkovecká a čtenářský kout pro žáky prvního stupně na odloučeném pracovišti Bartovická.
Výměna knih mezi budovami probíhá řízeně dvakrát ročně, s postřehy a žádostmi pověřených učitelů, většinou vyučujících anglického jazyka. Mají přehled o tom, co žáky zaujalo, co je zajímá a líbí se jim číst, popřípadě která kniha byla vypůjčena nejčastěji.  Úspěšně se nám daří půjčovat také anglické časopisy Gate a RR.

Nově nakoupené knihy jsou žáky vždy vítány. Zvyšuje se jejich kvalita a atraktivita. K novým přírůstkům knižního fondu patří knihy pro nejmenší čtenáře – Peppa Pig, dvojjazyčné pohádky apod., oblíbené knihy ve formě komiksu a knihy naučné pro starší žáky, či anglická verze Poseroutky. Klasická anglická a americká literatura a plné verze nezjednodušených textů jsou určeny především budoucím studentům. Máme zájem o pořízení odborných encyklopedií pro doplnění výuky i v jiných předmětech, ty jsou však už dosti finančně náročné.
Školní anglická knihovna je určena všem žákům školy, na nižším stupni začínáme s četbou většinou ve třetím ročníku, ale už i druháci si u nás pro knihy chodí. S nástupem na 2. stupeň ZŠ nabízíme pak žákům další zajímavé tituly a aktivní čtenáři se mezi nimi v každé třídě vždy najdou. Číst anglickou knížku v originále je totiž u našich žáků – in.

Slavíme 90. let školy - akce, která se konala u příležitosti oslav 90. výročí založení školy na ulici Vrchlického. Dne 16. 6. 2017 proběhla slavnostní akademie, kde vystoupili žáci školy na podiu financovaném z tohoto příspěvku. Dále jsme z tohoto příspěvku pronajali autobus, který jezdil po Radvanicích a Bartovicích s občany, bývalými pedagogy a žáky a seznamoval je s historickými místy obvodu a hlavně s budovami, ve kterých se škola nacházela před výstavbou budovy školy na ulici Vrchlického a také ukázala budovy, kde se škola nachází nyní. Všem účastníkům akce byl předán Almanach, který byl taktéž financován z tohoto příspěvku. Akce zaznamenala velký úspěch mezi veřejností, zúčastnilo se jí cca 1200 občanů obce, absolventů a bývalých pedagogů školy.

Čtení s Andersenem – cílem bylo zdokonalit čtenářskou gramotnost žáků a seznámit je s pohádkami H. CH. Andersena. Akce proběhla 19. 10. a 20. 10. 2017 – šlo o tzv. noční čtení, kdy jsme si v odpoledních a večerních hodinách četli pohádky a vyráběli knihy, záložky a kreslili obrázky, večer před spaním ve škole pak pohádky četli pedagogové a další den jsme pokračovali v rámci hodin českého jazyka ve čtení pohádek a následně ve výrobě záložek. Z příspěvku byly zakoupeny knihy s pohádkami H. CH. Andersena a výtvarné potřeby, které sloužili k výrobě záložek, knih a obrázků s tématikou přečtených pohádek. Projekt byl úspěšný, žákům se moc líbil a škola by chtěla v podobném duchu pokračovat i v příštích letech. Pohádky od H. Ch. Andersena byly předány do školní družiny, kde si je děti čtou odpoledne a dále si je budou půjčovat pedagogové do hodin českého jazyka a žáci si je budou v těchto hodinách číst.

 

ostrava logo male