Neinvestiční účelová dotace SMO 03581/RM1418/54 na realizaci projektu "Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně" pro školní hřiště na ulici Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy, ve výši 120.000,- Kč, v tomto členění: ZŠ Vrchlického: 60.000,-Kč a odloučené pracoviště Trnkovecká 55: 60.000,-Kč, byla určena a použita na úhradu nákladů provozu školního hřiště na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, školního hřiště odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, na proplacení dohody o provedené práce pro správce hřišť a na doplnění sportovních potřeb. Na náš účet byla poukázána částka 110.000,-Kč, schválená Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice svým usnesením č. 719/37/16 ze dne 4. května 2016 a č. 771/40/16 ze dne 15. června 2016 v členění 60.000, Kč ZŠ Vrchlického a 50.000,-Kč odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů. Na hřišti Vrchlického působili jako správci hřiště slečna Lucie Linhartová, pan Zdeněk Jedlička a pan Dominik Jedlička. Na hřišti odloučeného pracoviště působily jako správci hřiště paní Monika Suchá a Helena Šedivá.

Občané i návštěvníci obce jsou o této neinvestiční účelové dotaci poskytnuté Magistrátem města Ostravy informováni formou vývěsek v prostoru hřiště, RaB novinách, webových stránkách školy a ve školním časopise Listy Vrchličáku. Za tuto dotaci velmi upřímně děkujeme.

ostrava logo male

 

ZŠ Vrchlického, vedení školy