V roce 2016 se nám díky podpoře SMO 15/0263, výše dotace 40.000,-Kč, na realizaci projektu „Rozšíření anglické knihovny na odloučená pracoviště“, podařilo rozšířit činnost Školní anglické knihovny také na další dvě odloučená pracoviště naší školy.

Přímo pro odloučené pracoviště v Bartovicích jsme pořídili DVD a další vizuální materiály týkající se ročních období, jednotlivých měsíců v roce, aktuálního počasí apod. Žáci pak mají angličtinu dennodenně na očích a mohou se, spolu se svými učiteli, interaktivně podílet na tvorbě knihy o počasí v průběhu školního roku. Mimoto jsme zde zařídili „Anglický čtenářský koutek“, který má pod patronací Mgr. Radmila Sulková. Prozatím jsou k dispozici dva ročníky časopisu Gate pro starší žáky, a sada dvaceti pěti knih ke společnému pročítání. Půjčování knih žákům necháváme zcela v kompetenci paní učitelky. Máme v plánu sadu knížek nejméně dvakrát do roka obměňovat, z pestrého fondu naší „hlavní“ Školní anglické knihovny.

Na odloučené pracoviště Trnkovecká jsme na knížky pořídili uzavíratelnou knihovničku. Žáci zde mají k dispozici padesát anglických knih různého stupně obtížnosti, dva kompletní ročníky časopisu Gate a kapesní česko-anglické slovníky. Patronkou této malé „Anglické knihovničky“ se stala Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D. Může tak knihy žákům nejen půjčovat k samostatné četbě, ale také využít při výuce Anglického jazyka přímo ve škole. Zde se budeme také snažit knížky nejméně dvakrát za rok obměňovat z pestrého fondu naší „hlavní“ Školní anglické knihovny. Věřím, že díky nadšení obou patronek - „Anglického čtenářského koutku“ i „Anglické knihovničky“, získáme pro cizojazyčnou četbu mnoho nových čtenářů.

„Hlavní“ Školní anglická knihovna funguje na stejném principu jako v předchozích letech. Část určená pro mladší žáky je umístěna v jazykové učebně v budově Havláskova 1. Ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno 32 čtenářů a počet výpůjček dosáhl čísla 225. Větší knižní fond, který je určen pro starší žáky a pedagogy, máme umístěn v jazykové učebně v budově Vrchlického. Zde si knihy rádo půjčovalo 43 studentů a proběhlo 443 výpůjček. V konečném součtu bylo zapůjčeno 668 knih.

Také letos se nám díky grantu SMO 15/0263, výše dotace 40.000,-Kč, podařilo zakoupit nové anglické knížky. Jsme rádi, že se nám podařilo knižní fond obohatit o fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci - a převážně teenageři - rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke koukání. Rozšířili jsme náš knižní fond i o knihy interaktivní, s anglickou abecedou, knihy logické a matematické. Vybraní aktivní čtenáři z druhého stupně se nákupu nových knížek také sami zúčastnili.

Největším činem však bylo rozšíření působnosti Školní anglické knihovny na naše další dvě odloučená pracoviště. Mohu konstatovat, že se nám podařilo oslovit a zaujmout žáky, kteří by jinak měli k anglicky psané knize cestu nesnadnou. Nabídli jsme jim prostor k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti, alternativu k výuce cizího jazyka a nový způsob trávení volného času. Věříme, že i pro další žáky bude „Anglický čtenářský koutek“, „Anglická knihovnička“ i „Školní anglická knihovna“ lákadlem i do příštích let.

ostrava logo male