Také letos – rok 2014 - byla z grantu doplněna další část Školní anglické knihovny a pořídili jsme „učitelský“ tablet, který nám umožňuje pročítat e-knihy, které mají zdarma v nabídce Skotské knihovny, jichž je paní učitelka Matalová členem. Školní anglická knihovna je na škole v provozu již od roku 2011, kdy jsme poprvé získali finance na Odpolední angličtinu. Zakoupili jsme základní vybavení a knihy pohádek s poslechem CD, které jsou žáky stále oblíbeny. V roce 2012 se nám podařilo obohatit knihovnu o další tituly, které si tentokrát byli žáci sami vybrat v knihkupectví. Také jsme pořídili prosklenou skříň do učebny na „Malé škole“. Knihovní fond byl v tomto roce rozšířen o starší darované knihy v jazyce anglickém. Následující rok, tedy 2013, byla knihovna rozdělena do dvou částí, pro mladší a starší žáky. Knihy vhodné pro ty starší jsme přemístili na „Velkou školu“ a to do učebny jazyků.

Půjčování knih je umožněno všem žákům školy, učitelům a zaměstnancům, ale také bývalým žákům a rodičům našich žáků.

Ve školním roce 2013/2014 bylo do Školní anglické knihovny na „Malé škole“ přihlášeno 34 žáků, ale počet se stále zvyšuje – např.: letošní třeťáčci. Proběhlo zde 326 výpůjček, což činí skoro deset knih na jednoho žáka.

Ve školním roce 2013/2014 bylo do Školní anglické knihovny na „Velké škole“ přihlášeno 28 žáků, jejichž počet se také zvyšuje – např.: děti z Bartovic a noví žáci druhého stupně. Proběhlo zde 312 výpůjček, což činí více než 10 knih na jednoho žáka.

Máme z aktivních čtenářů upřímnou radost a snažíme se podporovat i ostatní studenty, například společnou četbou v rámci výuky. To nám je umožněno díky čtyřem sadám stejných knih po 10 kusech a vzorovou učitelskou knihou s CD. Dále máme v knihovním fondu již jeden kompletní ročník anglického časopisu pro žáky 2. stupně Gate a letos odebíráme ročník další. Časopis je žáky velmi oblíben.

Podařilo se nakoupit další tituly zjednodušené i dvojjazyčné četby. Mohli jsme pořídit nové knihy s poslechovým CD, video DVD či interaktivním DVD, které jsou žáky velmi vyhledávány.

V dalším období mám v úmyslu pokračovat v tradičním půjčování knih. Chci rozšířit knihovní fond o nové tituly. Mám záměr navázat aktivní spolupráci s alespoň jednou Britskou knihovnou, což by nám umožnilo zdarma si půjčovat e-knihy. Chci také pořídit DVD v angličtině a s titulky pro lepší porozumění. Cíle to jsou nemalé, ale s Vaší laskavou pomocí a podporou se mi jich jistě podaří dosáhnout.

ostrava logo male