Letos byla z grantu doplněna část Školní anglické knihovny knihami určenými převážně pro mladší žáky. Dále jsme do knihovny přidali starší darované knihy v angličtině.

Do června 2012 bylo přihlášeno a aktivně si knihy půjčovalo 18 žáků, proběhlo celkem 73 výpůjček, což při stavu 45 knih + 2 sady po deseti kusech činí průměrně 4,06 knih na žáka a každá kniha byla statisticky zapůjčena 1,62 krát.
Do prosince 2012 bylo přihlášeno a aktivně si knihy půjčovalo 39 žáků, proběhlo celkem 168 výpůjček, což při stavu 100 knih + 3 sady po deseti kusech činí průměrně 4,30 knih na žáka a každá kniha byla statisticky zapůjčena 1,68 krát.

Sady knih byly využity ve výuce Anglického jazyka na škole v přírodě, a před prázdninami. Dále chci také s nejnovější sadou knih pracovat v době předvánoční.

Zájem žáků o četbu v jazyce anglickém je i nadále podporován všemi vyučujícími anglického jazyka. Mimo dětí naší školy si knihy půjčují také někteří učitelé, bývalí žáci a rodiče žáků.
V knihovně jsou momentálně k dispozici tři knihy zrcadlového textu česky/anglicky, tři sady knih + 1 kniha učitelská s CD nahrávkou starter-level1-level2, zjednodušená četba DOMINOES a Bookworms všech úrovní obtížnosti, pohádky z řady PrimaryClassicReaders, knihy přírodovědně zaměřené z řady I wonderWhy?, Read and Discover, Footprintreaderslibrary.

V dalším období mám v úmyslu pokračovat v předešlém aktivním půjčování knih žákům, bývalým žákům, učitelům školy i rodičům. Chci rozšířit svou práci se zjednodušenou četbou v rámci výuky Angličtiny. Mám záměr zavést elektronický katalog knih (patrně v databázi Access) pro zjednodušený přehled o výpůjčkách. Chci také prostřednictvím školní, tříkolové soutěže „o nejlepšího angličtináře“ podpořit zájem o četbu u všech žáků na škole. Cíle to jsou nemalé, ale s Vaší laskavou pomocí a podporou se mi jich jistě podaří dosáhnout.

ostrava logo male

 

Anglická knihovna 2Anglická knihovna 3Anglická knihovna 4