Kroužek "Odpolední angličtina" vznikl na základě získání účelové dotace Magistrátu města Ostravy, a jako forma odpoledního procvičování angličtiny. Celkem se do činnosti postupně zapojilo 13 žáků z 5. -9. ročníku a jeden žák ze druhé třídy. Náplní kroužku bylo čtení knih v originále, vybavení a sestavení školní anglické knihovny, podpoření zájmu žáků školy o anglický jazyk. Proběhlo celkem 10 lekcí, v nichž jsme se společně seznámili se třemi anglickými pohádkami, poslechem, četbou i doplňkovými aktivitami. Pracovali jsme se slovníky i karetními hrami. V šesté lekci jsme byli nakupovat knihy do školní knihovny, žáci byli nadšeni. Od této lekce si mohli žáci kroužku půjčovat knihy k četbě domů, což se setkalo s velkým zájmem. Knihy jsem dále využívala ve výuce jazyka na 2. st ZŠ.

V příštím roce zamýšlíme v kroužku Odpolední angličtiny pokračovat, máme také zájem o další nákup knih do školní anglické knihovny, pokud se nám podaří na toto obstarat dostatek financí.

Tato účelová dotace Statutárního města Ostravy byla prezentována v informačním měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice „RaB novinách“ a dále na webových stránkách školy.

ostrava logo male