Už se na naší škole stává tradicí, že se ve školním klubu jednou ročně celou noc čte, soutěží, vyrábí.
V noci z pátku na sobotu se ve škole sešli čarodějní učni, tovaryši i malé čarodějky, plni očekávání, co si pro ně připravily Kanimůra s Čarymůrou. A bylo se na co těšit, noc plná veselých i tajuplných příběhů, které četly velké čarodějky, soutěže a záludné úkoly, které museli splnit čarodějní učni, aby druhý den ráno mohli získat svůj výuční list a vysvědčení.
Tentokrát si děti vyrobily čarodějné hůlky, klobouky a kouzelné zvonečky. Celá akce se moc povedla a děti se už těší na další tajuplné čtení.

Lednice 17. 6. 2008 odjeli žáci deváté třídy, kteří se zúčastnili prezentačního festivalu žákovských prací, s paní učitelkou Mgr. Janou Kaniovou na dvoudenní zájezd.
Nejprve jeli vlakem do Břeclavi, odtud se pak minibusem vydávali za památkami. První den si v Mikulově prohlédli náměstí a židovský hřbitov. Prošli muzeum ve Věstonicích a navštívili zámek Valtice. Ubytováni byli v Penzionu Zora kousek od zámku Lednice. Večer měli možnost nakouknout do zámeckého parku.
Druhý den je čekala prohlídka zámku Lednice, skleníku, francouzské a anglické zahrady. Krásným zážitkem byla plavba lodičkou k minaretu.
Dopravu, ubytování a vstupy sponzorovala firma A-Z Finance, které patří upřímné poděkování všech účastníků zájezdu.

Beseda o osvobození Slezska 20. 5. 2008 se na ZŠ Vrchlického uskutečnila akce, která byla připomenutím a vzpomínkou na boj za svobodu a nezávislost republiky v oblasti Slezska od roku 1938. Vzácní hosté - plukovník Josef Suk, plukovník Pavel Gluc, desátník Miroslav Šolc, čtyři členové 157. záchranného praporu v Hlučíně a pan starosta Břetislav Blažek umožnili žákům a pedagogům školy vyslechnout zajímavou přednášku o tomto historickém období našich dějin.


28. 3. 2006 jsme slavili den učitelů. Na 2. stupni ZŠ Vrchlického proběhla letošní oslava svátku učitelů opravdu netradičně. V tento den byl zrušen běžný rozvrh a všichni učitelé si připravili hodiny na taková témata, o kterých byli přesvědčeni, že budou pro žáky atraktivní. Archy s nabídkou hodin vyvěsili na dveře učeben a žáci sami si z nich vybírali a přihlašovali se na ně jako studenti. Bylo vskutku z čeho vybírat,
o tom svědčí přehled nabídky hodin:
Mgr. Eva Aulehlová - Humor ve světě a životě člověka
Mgr. Miroslava Černohlávková - Počítačová animace
Mgr. Lenka Doležalová - Hry v přírodních vědách a ekologii
Mgr. Josef Grochovský - Tvůrčí řešení problémů
Mgr. Richard Filip - Základy slaňování
Mgr. Jana Kaniová - Pohanský slunovrat
Mgr. Marcela Kaňáková - O zvuku
Mgr. Kamila Ksiažková - Matematika jinak
Mgr. Eva Nytrová - To nejlepší z USA
Mgr. Hana Němcová - Poznej sám sebe
Mgr. Daniela Němcová - Gymnastika
Mgr. Hana Ostřanská - Sluníčko
Mgr. Martin Stavinoha - Rugby
Mgr. Jitřenka Teperová - Hudba země
Mgr. Jitka Tračová - Jurský park
Kristýna Pechálová - Portrét v ilustraci

24. 6. 2005 se na počest 700. výročí založení Radvanic a Bartovic uskutečnila školní akademie. Akce se konala v sále Společenského domu v Bartovicích. Vystoupení děti připravovaly společně s celým pedagogickým sborem  prakticky po celý školní rok. Protože příprava byla opravdu svědomitá, akademie proběhla výborně a měla obrovský úspěch u rodičů i dalších občanů obce.

22. 6. 2005 bylo za účasti zástupců obce se starostou Vojtěchem Mynářem a dalších hostů z Magistrátu města Ostravy slavnostně otevřeno nově vybudované moderní  školní hřiště. Hřiště má speciální umělohmotný povrch a je univerzální pro několik druhů sportů. Investiční náklady dosáhly 1 800 000 Kč. Součástí akce bylo kulturní vystoupení dětí z 1.stupně a sportovní utkání dětí z 2.stupně.

V sobotu 3. 9. 2005 jsme u školy v Bartovicích slavnostně otevírali nově zrekonstruované travnaté hřiště. Jeho rekonstrukci financovala obec Radvanice-Bartovice. Hřiště bude využíváno nejen žáky školy, ale i místním sborem dobrovolných hasičů.


26. - 29. 5. 2005 se konala literární exkurze. Exkurze nebyla zaměřena pouze na literaturu, ale i na historii, zeměpis, poznávání uměleckých památek, ochranu přírody a na turistiku. Navštívili jsme Muzeum krajky ve Vamberku, místa, která souvisí s životem a dílem B. Němcové (Česká Skalice, Ratibořice - Babiččino údolí), J.Škvoreckého (Náchod). K. Poláčka (Rychnov n. Kněžnou). Ve vesnici Všestary jsme se v rámci výukového programu střediska experimentální archeologie ponořili do dávné minulosti - až do doby ledové a v pravěké vesnici jsme si vyzkoušeli některé dovednosti, které k životu potřebovali naši předkové, např. jak se kope dřevěnou motykou, jak umíme brousit kameny, jestli se dřevo seká lépe kamennou nebo železnou sekerou apod. S podstatně mladšími renesančními památkami jsme se setkali na zámku v Opočně a v Náchodě. V Kuksu jsme obdivovali barokní sochy M. Brauna a velkolepý projekt hraběte Šporka. Příjemné ochlazení nás čekalo v chodbách kasemat z doby Josefa II. v Jaroměři - Josefově. Snad nejkrásnější zážitky jsme si přivezli z Krkonoš, kde nám slunečné počasí umožnilo daleké výhledy do Čech i do Polska. Odpočívali jsme nad Obřím dolem na vrcholu Sněžky. Pak jsme procházeli po povalovém chodníku jedním z nejkrásnějších rašelinišť ve střední Evropě k Luční boudě. Cestu do Pece pod Sněžkou jsme zvládli poměrně rychle. Pobyt v Náchodě jsme ukončili prohlídkou zámku. Cestou do Ostravy jsme se ještě zastavili na hradě Sovinci.


V krásném prostředí přehrady Kružberk uspořádala naše sportovní třída soustředění. Žáci si zvyšovali svou fyzickou kondici a dovednosti v řadě sportovních odvětví, například i v tak náročném, jako je lezení na skály.

12. 1. 2005 se konalo v tělocvičně školy divadelní představení Z pohádky do pohádky pro všechny žáky a učitele, které připravili členové školního dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Marcely Kaňákové. Představení také zhlédla paní místostarostka Ing. Dagmar Pulchartová, bývalá ředitelka ZŠ v Bartovicích paní Plachejdová a pan Semecký. Představení bylo zorganizováno z iniciativy samotných žáků, členů dramatického kroužku, kteří tak reagovali na přírodní katastrofu v Asii - podmořské zemětřesení a následnou ničivou vlnu tsunami  s obrovským počtem lidských obětí. Na dobrovolném vstupném bylo získáno celkem 14 235 Kč a celá tato částka byla poslána na konto ADRA pro pomoc postiženým asijským zemím. Všem, jež se podíleli na přípravě představení  nebo finančně přispěli, patří velké poděkování.


14.12.2007 se ve spolupráci se SRPŠ uskutečnil vánoční jarmark.
Děti ze školní družiny a školního klubu stejně jako loni vyrobily spoustu krásných výrobků, svícny, přáníčka, keramiku.
(více fotografií naleznete ve fotogalerii školních akcí)