Exkurze do Prahy - ukázky architektury jednoho tisíciletí
Žáci 9. ročníku navštívili ve dnech 7. a 8. prosince 2005 Prahu. Cílem bylo doplnění učiva dějepisu a občanské výchovy praktickými ukázkami architektury. Program prvního dne zahrnoval také návštěvu Parlamentu a Senátu.
Při prohlídce Pražského hradu jsme si vyfotili sochu patrona chrámu svatého Víta, stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého - našeho nejčastěji zobrazovaného svatého i hrob svatého Václava střežící vchod ke korunovačním klenotům. V prostorách Vladislavského sálu, kam prý přijížděli rytíři na koních, nás fascinovala pestrost kleneb a žebroví. Zlatým hřebem celé cesty byla návštěva Národního divadla a jeho představení Prodané nevěsty. Připadali jsme si jako vlastenci, kteří navštívili Zlatou kapličku.
Praktickou částí exkurze byla Královská cesta vedoucí od Prašné brány na Hrad. Zde jsme se naučili rozeznávat jednotlivé stavební slohy. Pro tento účel jsme si předem připravili vlastního Průvodce.