Projekt „Ostravská ZOO“ a účast na Dni Země

Tento projekt zpracovali žáci 8. B, 9. A a 9. B, kteří si jako povinně volitelný předmět zvolili Seminář z přírodovědných předmětů.
Vše začalo v říjnu 2005. Při návštěvách v ZOO jsme získávali informace o zvířatech jejich pozorováním, diskutovali jsme s ošetřovateli a studovali naučné tabulky. Mnoho dalších informací jsme si sami nastudovali v knihách nebo vyhledali pomocí internetu. Všichni jsme měli stejné zadání, a přesto vzniklo deset různých projektů, které jsme vypracovali ve skupinách.
21. dubna 2006 probíhal na Slezskoostravském hradu Den Země. Přihlásili jsme své projekty a byli vybráni k prezentaci našich prací.