Přehled soutěžících žáků a jejich prací:

 

Jan Serwanski Španělská kultura a sport (dvě prezentace - Smart Notebook)
Martina Slívová Helloween (webové stránky)
Ivo Linhart Objevitelé nových světů (prezentace - Smart Notebook)
Kristian Polichronov Bulharsko pod Osmanskou říší (prezentace - PowerPoint)
Kateřina Zientková Významné osobnosti regionu (prezentace - PowerPoint)
Michaela Slavíková Peru (prezentace - Smart Notebook)
Eva Postupová Marie Terezie (prezentace - Smart Notebook)
Dominik Sliwka Chelsea Football Club (prezentace - Smart Notebook)
Lucie Linhartová Antisemitismus (prezentace - PowerPoint)
Silvie Závodná Koncentrační tábory (prezentace - PowerPoint)
René Skulina, Marek Matkovčík The USA (prezentace - PowerPoint)
Jiří Zemek 2. světová válka (prezentace - Smart Notebook)
Dne 7. 6. 2010 proběhl již třetí ročník Prezentačního festivalu žákovských prací pro interaktivní tabuli. Vystoupilo 15 žáků  6-9. tříd s 16-ti pracemi ve čtyřech kategoriích - historické, sportovní, anglické 
a v tvorbě webových stránek. Přišli se podívat rodiče, prarodiče, sourozenci, učitelé a ti, kteří měli
zájem vidět zdařilé práce žáků. Všechny  byly velmi kvalitní a bylo těžké vybrat vítěze. A tak každý
ze soutěžících dostal hodnotné ceny. Vděčíme za ně našim sponzorům - společnostem  A-Z finance
a  PMK. Nejvyšší odměnu, poukázku v hodnotě 2000 Kč,  získal Jan Serwanski se svými pracemi Dějiny Španělska a Real Madrid. Pracoval na nich téměř rok a bude pokračovat  i  v 9. třídě. 
Srdečně děkujeme sponzorům za trvalou podporu festivalu!