Krajina snů 2             Děti rády malují

Stalo se již tradicí, že SRPŠ na Vrchlického pořádá pro děti výtvarné soutěže. U příležitosti osmdesátin naší školičky malovaly děti krásnou historickou budovu naší školy. Výkresy dětí zdobí dodnes školní chodby. V dalších letech děti malovaly Svět zvířat, Vánoce, Pohádkový hrad. Letos znělo téma soutěže „Krajina snů“. Soutěž proběhla 19. listopadu odpoledne. Sešlo se tedy 39 dětí. Děti malovaly barvami, voskovkami, ba i fixy. Technika letos byla totiž libovolná. Sešla se různorodá díla od zvířátek na louce po drsná skaliska či dokonce svět po katastrofě. Pro porotu, které předsedala paní zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Němcová, nebylo jednoduché vybrat vítěze mezi tolika nadanými dětmi. Atmosféra soutěže byla v podmračném odpoledni skvělá. A tady jsou jména nejúspěšnějších malířů:

1.kategorie (PT.-2.třída): 1. - Martin Sokolík, 2. - Tereza Sládečková, 3. - Isabela Legerská

2.kategorie (3.-5.třída): 1. - Tereza Večerková, 2. - Jan Hořelica, 3. - Natálie Sasynová

3.kategorie (6.-9.třída): 1. - Kristýna Zimmerová, 2. - Pavlína Slívová, 3. - Daniel Syslo

Maminky ze SRPŠ už přemýšlejí, jaké bude téma příštího ročníku výtvarné soutěže. Fotografie z této akce zde.

Lenka Laštuvková

                        

Informace k portálu www.proskoly.cz

Tento webový portál nabízí našim žákům testy rozumových schopností. Více informací najdete přímo na webu www.proskoly.cz.

Přírodovědný Klokan

16. 10. 2013 se žáci osmé a deváté třídy zapojili do soutěže Přírodovědný Klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

VIII. A

Jméno a příjmení

Počet bodů

Ondřej Sasin

55

Stanislav Lariš

47

Matěj Fülöp

38

IX. A

Jméno a příjmení

Počet bodů

Šimon Pálka

66

Marek Linhart

56

Martin Kafka

50

Logolink

V závěru školního roku byla slavnostně otevřená již třetí počítačová učebna na ZŠ Vrchlického. Počítače, dataprojektor a plátno bylo financováno z projektu EU peníze školám oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem Moderní škola reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1297. Počítačová učebna se nachází v budově na ulici Vrchlického 5 a žáci mají k dispozici 16 počítačů, které mohou využívat nejen v počítačových předmětech, ale také k sebevzdělávání, kdy mají možnost pracovat na nejrůznějších výukových programech a vyhledávat zajímavé informace týkající se výuky. Samozřejmě i pro vyučují je připraven nový počítač napojený na dataprojektor. Pedagog má tak možnost prakticky ukázat žákům jak postupovat při určitých úkolech. Z nové počítačové učebny máme všichni velkou radost a už teď se těšíme na výuku s novými počítači. A zde par fotoček.

Zákonní zástupci žáků první až sedmé třídy zvolili druhý cizi jazyk, který se bude povinně vyučovat od sedmé třídy. Druhým povinným cizím jazyk bude NĚMECKÝ JAZYK.

Přátelé historie za podpory ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org., termín na červen bude dodán, v budově Vrchlického 5 přednášky na téma Zvykové právo v agrárních vztazích ranného středověku. Přednáší Doc. PhDr. Vlastimila Čechová, CSc.

Vstup ZDARMA!

 

his

  Začátek školního roku:                   03.09.2018

  Podzimní prázdniny:                      29.10. - 30.10.2018

  Vánoční prázdniny:                       22.12.2018 - 02.01.2019

  Pololetní prázdniny:                      01.02.2019

  Jarní prázdniny:                            04.02.2019 - 10.02.2019

  Velikonoční prázdniny:                   18.04.2019

  Ukončení školního roku:                28.06.2019

 

tabule 1 

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2018/2019.

  

 

  

DATUM ČAS TŘÍDY
03.09.2018 08:45

I.A, I.B a I. C budovy ul. Havláskova, ul. Bartovická

a ul. Trnkovecká

06.11.2018

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká
08.11.2018

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

08.01.2019 16:00 1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká
10.01.2019

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického
26.03.2019

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

28.03.2019

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického
04.06.2019

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká
06.06.2019

16:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického