2. června 2015 – Výlet VIII.B a IX.B Trnkovecká do ZOO

Žáci osmé a deváte třídy odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 se vydali na školní výlet do Zoo Ostrava. Cestu tam i zpět absolvovali pěšky a Zoo si užili. Fotografie z této akce zde.

9. června 2015 – Budoucí prvňáčci na Trnkovecké

V tento den, ač nebyl začátek nového školního roku se sešli budoucí prvňáčci se svými rodiči na odl. prac. Trnkovecká 55, kde jim žáci I. D spolu s vyučujícími připravili krátké vystoupení, shlédli fotografie z akcí školy a rodiče získali informace, co si žáci mají do první třídy nakoupit a co jim zajistí škola. Děti si mezi tím hrály různé hry, které pro ně připravila Pavlína Boháčová. Fotografie z této akce zde.

11. června 2015 – Vystoupení ŠD v MŠ

Fotografie z této akce zde.

18. června 2015 – Dopravní soutěž na Vrchlického

Fotografie z této akce zde.

19. června 2015 - I.C v knihovně

Žáci I.C nvaštívili knihovnu, kde se moc těšili, protože je čekalo ukončení celoročního projektu "Už jsem čtenář" více se dočtete zde.

22. června 2015 - I.D,II.C a III.C v botanické zahradě

Žáci odloučeného pracoviště Trnkovecká se v závěru roku rozhodli navštívit výstavu masožravých rostlin v botanické zahradě na Hranečníku. Průvodcem jim byl Ing. Tureček, PhD., kterému děkujeme za skvělý výklad a velkou trpělivost se zvídavými dětmi. Fotografie z této akce zde.

23.června 2015 – Deváťáci Vrchlického se loučili se školou

Žáci deváté třídy na Vrchlického v různorodých kostýmech prošli celou školu a s každou třídou se osobně rozloučili. Fotografie z této akce zde.

24. června 2015 – Rozloučení s deváťáky na radnici

S koncem školního roku přichází důležitá chvíle pro žáka devátých tříd už nejsou žáky a stávají se studenty. Do další etapy života jim popřála paní ředitelka a také paní starostka jen to nejlepší. Jako vzpomínku na základní školu obdrželi pamětní list, knihu o obci a drobný dárek. Ať se jim daří a splní všechny jejich sny a očekávání. Fotografie z této akce zde.

 

4. května 2015 – Projektový den v IV.A Vrchlického

Projektový den k 70. výročí osovobzení mětsa Ostravy. Děti plnily ve skupinách úkoly, ve slovníku anglického jazyka hledaly......Více o této akci zdeFotografie zde.

7. května 2015 – Výlet na Hukvaldy I.D, II.C a III.C Trnkovecká

Trnkovecké děti z první až třetí třídy se 7. května vydaly „dobýt“ hrad, který prý nikdy dobyt nebyl, hrad Hukvaldy. Byly překvapeny jeho rozlehlostí …..Více o této akci zde. Fotografie zde.

7. května 2015 – Běh za umučené učitele

Více o této akci zde. Fotografie z Trnkovecké naleznete zde a fotografie z Vrchlického zde.

11. května 2015 – Indie – barvy orientu Vrchlického

11. května 2015 se žáci druhého stupně pracoviště Vrchlického vypravili na další zeměpisnou projekci, tentokrát nás čekalo putování po exotické Indii agentury Svět kolem nás….. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

13. května 2015 – Rytíři ve Vlastivědě IV.A Vrchlického

Abychom si zpestřili výuku vlastivědy, v níž probíráme učivo o středověku, Husitech a rytířích 15. století, udělali jsme si projektový den na téma „ Rytíři ve zbroji“. Nejen, že jsme si o nich četli v odborné knize……. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

 15. května 2015 – Dopravní soutěž

Tak jsme byli ve finále! Jako každoročně, také letos v dubnu se tým žáků ze ZŠ Vrchlického zúčastnil této dopravní soutěže. Nejprve jsme psali na škole dopravní testy, poté si devět nejlepších žáků "vyzkoušelo" disciplíny ….. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

20.května 2015 – Výlet do Bělského lesa PT, IV.B, V.B, VI.B a VII.B

Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

1. dubna 2015 – Velikonoce na Trnkovci – první stupeň

Do velikonočního tvoření se 1. dubna na celé dopoledne ponořilo odloučené pracoviště ZŠ Ostrava-Radvanice na Trnkovecké 55. V jednotlivých výtvarných dílnách děti vyráběly….. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

 1. dubna 2015 – Den naruby +velikonoční dílny na Trnkovci – druhý stupeň

Dne 1. 4. 2015 jsme se rozhodli přivítat jaro i velikonoce nejen aprílovými šprýmy, velikonočními dílnami, ale i dnem naruby. ….Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

11. – 24. dubna 2015 – Škola v přírodě

Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde

21. dubna 2015 – Třídíme se zvířátky na Trnkovci

Dva týmy dětí od 3. do 9. ročníku ze ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 se spolu se svými učitelkami zapojily do ekologické soutěže „Třídíme !!! se zvířátky“. První kolo soutěže probíhající během dubna….. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

22. dubna 015 – Den Země Vrchlického

Ve středu 22. 4. 2015 uspořádalo Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace statutárního města Ostravy letos již osmý ročník akce Den Země, letos s podtitulem Do nebe. Pro děti školního i předškolního věku a pro širokou veřejnost byly po celý den připraveny aktivity ….Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde.

24. dubna 2015 – Den Země v Komenského sadech Trnkovecká

Den Země slaví v dubnu víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Lidé si připomínají, že jsme součástí přírody a bez péče o planetu to nepůjde. Také děti prvního i druhého stupně….. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde

30. dubna 2015 – Akce k 70. výročí osvobození vlasti na Vrchlického

Dne 30. dubna 2015 oslavila Ostrava velké výročí. Je to již 70 let od osvobození našeho krásného města. Vzhledem k tomu, že naše třída je plná velkých fandů do historie druhé světové války, nemohli jsme si tuto slávu nechat ujít.... Více o této akci zde. Fotografie z Vrchlického naleznete zde a z Bartovic zde

30. dubna 2015 – Soutěže k 70. výročí vlasti na Trnkovci

Podobně jako celá Ostrava i u nás jsme oslavili 70. výročí osvobození našeho města a celého světa od války. První i druhý stupeň maloval obrázky s tématikou války a osvobození……. Více o této akci zde. Fotografie naleznete zde

Ve středu 22.4.2015 uspořádalo Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace statutárního města Ostravy letos již osmý ročník akce Den Země, letos s podtitulem Do nebe. Pro děti školního i předškolního věku a pro širokou veřejnost byly po celý den připraveny aktivity ve spolupráci s ...Více se dočte zde. Fotografie z této akce zde.

 

Dne 1. 4. 2015 jsme se rozhodli přivítat jaro i velikonoce nejen aprílovými šprýmy, velikonočními dílnami, ale i dnem naruby..... Více se dočte zde. Fotografie naleznete zde.

lidské tělo 0Jak dýcháme, trávíme, myslíme i jak potřebujeme pečovat o své tělo, poznávaly děti z první třídy v hodinách prvouky. S údivem si osahaly model srdce, žaludku i lidské lebky. A jaké to je si lehnout a nechat si kamarádem obkreslit své tělo? Rozhodně zážitek a pro mnohé překvapení, jak jsou velicí. Obkreslena a vybarvena byla i paní učitelka. Toto dílo prvňáci nazvali „paní učitelka a její barevný svět“. Občas nebylo pro děti snadné se domluvit, ale získaly zkušenost, že když se jim to podaří, prožijí spolu chvíle plné barev, nápadů a zábavy. Fotografie z této akce zde.

Žáci II.C a III.C základní školy Vrchlického 5 v Ostravě-Radvanicích se 11.12. 2014 zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Celý článek zde. Fotografie zde.

Vánoční dílny

Dne 5. 12. 2014 navštívil opět naší školu Mikuláš, anděl a čert. Letos si sebou Mikuláš přinesl i knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny hříšné dušičky. Celý článek zde. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Vrchlického

Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince děti, aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům a čertům zazpívat písničku a zarecitovat básničku. Celý článek zde. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Trnkovci web

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 v čase předvánočním vytvořili nádherné betlémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských betlémů a górnoślaskich szopek. Celý článek zde.  Fotografie naleznete zde.

Vyrábíme Betlém web

Cože? S jakým padákem? Padák je netradiční psychomotorická pomůcka, z lehounkého materiálu. Bývá ušitý z barevných dílů, a aby se dětem lépe držel, mívá na okraji poutka. Děti v mnoha školách, mateřských i základních a nyní už i děti na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odloučeném pracovišti Trnkoveká 55 s ním cvičí motoriku, prostorovou orientaci, barvy a také spolupráci. Není to jen tak, kutálet míček kolem dokola okraje padáku nebo míček společně vyhazovat vzhůru a zase jej chytat. S padákem se dá cvičit, hrát hry, relaxovat a zažít spousty legrace. Díky dotaci SMO „Bavíme se společně“ se děti už těší, co všechno nového se s padákem ještě naučí.

Fotografie s hrátkami s padákem si můžete prohlédnout zde.

Bavíme se společně