Ve středu 22.4.2015 uspořádalo Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace statutárního města Ostravy letos již osmý ročník akce Den Země, letos s podtitulem Do nebe. Pro děti školního i předškolního věku a pro širokou veřejnost byly po celý den připraveny aktivity ve spolupráci s ...Více se dočte zde. Fotografie z této akce zde.

 

Dne 1. 4. 2015 jsme se rozhodli přivítat jaro i velikonoce nejen aprílovými šprýmy, velikonočními dílnami, ale i dnem naruby..... Více se dočte zde. Fotografie naleznete zde.

lidské tělo 0Jak dýcháme, trávíme, myslíme i jak potřebujeme pečovat o své tělo, poznávaly děti z první třídy v hodinách prvouky. S údivem si osahaly model srdce, žaludku i lidské lebky. A jaké to je si lehnout a nechat si kamarádem obkreslit své tělo? Rozhodně zážitek a pro mnohé překvapení, jak jsou velicí. Obkreslena a vybarvena byla i paní učitelka. Toto dílo prvňáci nazvali „paní učitelka a její barevný svět“. Občas nebylo pro děti snadné se domluvit, ale získaly zkušenost, že když se jim to podaří, prožijí spolu chvíle plné barev, nápadů a zábavy. Fotografie z této akce zde.

Žáci II.C a III.C základní školy Vrchlického 5 v Ostravě-Radvanicích se 11.12. 2014 zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Celý článek zde. Fotografie zde.

Vánoční dílny

Dne 5. 12. 2014 navštívil opět naší školu Mikuláš, anděl a čert. Letos si sebou Mikuláš přinesl i knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny hříšné dušičky. Celý článek zde. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Vrchlického

Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince děti, aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům a čertům zazpívat písničku a zarecitovat básničku. Celý článek zde. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Trnkovci web

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 v čase předvánočním vytvořili nádherné betlémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských betlémů a górnoślaskich szopek. Celý článek zde.  Fotografie naleznete zde.

Vyrábíme Betlém web

Cože? S jakým padákem? Padák je netradiční psychomotorická pomůcka, z lehounkého materiálu. Bývá ušitý z barevných dílů, a aby se dětem lépe držel, mívá na okraji poutka. Děti v mnoha školách, mateřských i základních a nyní už i děti na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odloučeném pracovišti Trnkoveká 55 s ním cvičí motoriku, prostorovou orientaci, barvy a také spolupráci. Není to jen tak, kutálet míček kolem dokola okraje padáku nebo míček společně vyhazovat vzhůru a zase jej chytat. S padákem se dá cvičit, hrát hry, relaxovat a zažít spousty legrace. Díky dotaci SMO „Bavíme se společně“ se děti už těší, co všechno nového se s padákem ještě naučí.

Fotografie s hrátkami s padákem si můžete prohlédnout zde.

Bavíme se společně

V pondělí 13.10. měly možnost děti prvního stupně ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odloučené pracoviště Trnkoveká 55 shlédnout výstavu sukulentů. Ta se konala v Botanické zahradě PřF OU v Ostravě ve Slezské Ostravě. Děti poprvé viděly růst banány, veliké kaktusy a sáhly si dokonce na masožravou rostlinu. Prohlédly si také celou podzimně naladěnou zahradu s krásnými jiřinami nebo jedlými kaštany a nahlédly do včelího úlu. Díky této návštěvě nyní víme, jak vypadají kdoule – a vy? Děkujeme panu Ing. T. Turečkovi, PhD. za trpělivé provázení a zajímavé povídání o rostlinách. Foto najdete zde.

mini

Letos děti ze školní družiny reprezentovaly školu na 18. ročníku přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka 2014, která proběhla 23. ledna v Divadle loutek v Ostravě.

Účastnily se ho dětské divadelní soubory ze ZŠ, ZUŠ, Speciálních škol, dětských domovů a také profesionální divadelníci. Ti na následném workshopu dětským hercům radili, co by ještě mohli zlepšit a co udělat příště jinak. Moje děti představily názorný obrázek toho, jak pestrá může být činnost obyčejně neobyčejné školní družiny.

Byli jsme zařazeni do 1. části přehlídky a podobně jako v KD Bartovice v červnu nebo na obecní slavnosti v září náš Mrazík roztleskal celý sál. Úspěch ovšem měly i další pohádky. Děti rády shlédly představení dramatických kroužků a už v družině přemýšlíme, jakou si připravíme dramatizaci pohádky pro tento školní rok. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Zápis žáků do prvních tříd ZŠ Ostrava-radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace proběhl 15.1.2014. Seznam žáků, kteří byli přijati do první třídy se zobrazí kliknutím zde.