Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole (pro obory maturitní) a harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 jsou k dispozici zde:

 

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde. 

 

Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Jednotná přijímací zkouška zde. 

 

Webové stránky Moravskoslezského kraje zde.

 

Přihlášky je nutné odevzdat osobně, nebo zaslat poštou na vybrané střední školy nejdopzději do 01. 03. 2021.