INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení se bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 naleznete zde.

1. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy a žákům vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.

2. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem..

3. Provoz školních družin je umožněn za dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy, kteří se vzdělávají prezenčně.

4. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Výuka na naších školách bude probíhat takto:

1. Žáci 1. a 2. ročníků základní školy (I. A, I. B, II. A) a žáci vyšších ročníků prvního stupně základní školy za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (I. C, I. D, II. B (2. a 3. ročník), II. C, IV. C, V. B) se budou vyučovat dle platného rozvrhu.

Organizace vstupu do školy:

  a) Odloučené pracoviště Havláskova 1

07:40 - 07:45 hod. I.A

07:45 - 07:50 hod. I.B

07:50 - 07:55 hod. II. A

b) Odloučené pracoviště Trnkovecká 55

07:40 - 07:50 hod. I. D + IV. C

07:50 - 08:00 hod. II. C + V. B

c) Odloučené pracoviště Bartovická 59

07:40 - 07:50 hod. I.C

07:50 - 08:00 hod. II. B (2. a 3. ročník)

 

2. Distanční výuka pro ostatní třídy školy (III. A, III. B, IV. A, IV. B (4. a 5. ročník), V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII.A, VIII. B, IX. A) bude probíhat dle platného rozvrhu on-line přes portál MS-Teams. Výuku on-line hodin určí vyučující daných předmětů, jedná se o hlávní předměty, on-line se nevyučuje TV, VV, PČ a HV.

Žákům, kteří nemají přístup k internetu nebo se nemohou vzdělávat on-line, budou výukové materiály předány třídním učitelem prezenčně a to takto:.

  1. -  žáci, kteří se neúčastní on-line výuky si osobně u pedagogického pracovníka vyzvednou vždy v pondělí výukové materiály v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují,
  2. - vypracované výukové materiály žáci osobně přinesou pedagogickému pracovníkovi vždy ve čtvrtek  v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. k hlavnímu vchodu budovy školy, kde se vyučují,
  3. - v tuto dobu budou žákům předány pedagogickému pracovníkovi další výukové materiály, které odevzdají vypracované vždy v pondělí v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují.

 

V naléhavých případech zašleme výukové materiály na žádost zákonného zástupce poštou

 

Organizace školní družiny

Vzhledem k mimořádným opatřením a uzavřením školy, jsou momentálně úplaty za školní družinu/školní klub na leden - červen školního roku 2020/2021 pozastaveny. O termínu a částce úplaty Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.

1.odloučené pracoviště Havláskova 1

 06:00 – 07:40 hod. ranní družina třídy I. A, I. B, II. A, budova odloučeného pracoviště Havláskova 1 v prostorách kmenových tříd.

11:40 – 16:30 hod. odpolední družina

Třída I. A – vychovatelka Šárka Ševčíková – budova Havláskova v prostorách školního klubu

Třída I. B – vychovatelka Darja Rozvadovská – budova Vrchlického v prostorách ŠD II.

Třída II. A – vedoucí vychovatelka Lenka Mladěnková - budova Vrchlického v prostorách ŠD I.

 2.odloučené pracovitě Bartovická 59

06:00 – 07:40 hod. I.C. II. B (2 a 3. ročník), společně v prostorách ŠD III – přízemí

11:40 – 16:00 hod. I.C. II. B (2. a 3. ročník), společně v prostorách ŠD III – přízemí

 

Školní stravování 

1.Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

2.Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

3.Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně (I. A, I. B, I. C, I. D, II. A, II. B (2. a 3. ročník), II. C, IV. C, V. B), mají obědy přihlášené – pouze ti, kteří platí stravné inkasním příkazem. Ten, kdo platí jiným způsobem (složenkou, hotově nebo sám posílá úhradu stravného na účet) si musí stravné přihlásit sám. Pokud zákonní zástupci nemají o stravu zájem jsou povinni si ji odhlásit na portálu www.strava.cz !!!!!!

4. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně (III. A, III. B, IV. A, IV. B (4. a 5. ročník),V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. A), mají obědy odhlášené. Pokud máte o stravování zájem je nutné si obědy přihlásit na portálu www.strava.cz!!!!!!!!!

5.Obědy pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně, se budou vydávat obědy od 13:00 do 14:15 hod. - školní kuchyně, budova Vrchlického 5, Ostrava- Radvanice - do vlastních, čistých, vydesinfikovaných  jídlonosičů.  Kdo nemá jídlonosič, bude mu školou zapůjčen pracovníkem kuchyně.

Třídní schůzky

Třídní schůzky nebude škola realizovat prezenčně v budovách škol, ale prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

 

Ošetřovné

Škola již nevydává žádné potvrzení - informace zde.

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice poskytl škole dezinfekci a jednorázové roušky pro žáky. Mnohokrát děkujeme.