Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022

vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

1.provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,

 2.provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Usnesení vlády České republiky zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky nebude škola v tomto období realizovat v budovách škol, ale prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

03.11.2020 od 16:00 do 18:00 hod. 1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

05.11.2020 od 16:00 do 18:00 hod. 1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

 

 Výuka na naších školách bude probíhat takto:

distanční výuka bude pro všechny třídy školy od 14.10.2020 – zadané úkoly žákům budou předány prostřednictvím e-mailu zákonného zástupce. Do konce týdne obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů přihlašovací údaje do portálu, přes který bude probíhat výuka. Třídní učitelé budou zákonné zástupce informovat o průběhu výuky.

Rozvrh výuky bude upraven převážně na výuku hlavních předmětů maximálně 4 hodiny výuky děnně.

1. stupeň

Rozvrh hodin budova Vrchlického a Havláskova zde.

Rozvrh hodin budova Bartovická zde.

Rozvrh hodin budova Trnkovecká zde.

2. stupeň

Rozvrh hodin budova Vrchlického zde.

Rozvrh hodin budova Trnkovecká zde.

 

Další informace k výuce jsou zde.

 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány třídním učitelem prezenčně. V naléhavých případech zašleme výukové matriály na žádost zákonného zástupce poštou.

 

Prezenčně ZMĚNA OD 01.11.2020:

 -       žáci si osobně u třídního učitele vyzvednou vždy v pondělí výukové materiály v době od 12:30 do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují,

 -       vypracované výukové materiály žáci osobně přinesou třídnímu učiteli vždy ve čtvrtek  v době od 12:30 do 13:00 hod. k hlavnímu vchodu budovy školy, kde se vyučují,

 -       v tuto dobu budou žákům předány třídním učitelem další výukové materiály, které odevzdají vypracované vždy v pondělí v době od 12:30 do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují.

 

Školní stravování 

Obědy se budou vydávat od 10:30  do 12:00 hod. - školní kuchyně budova Vrchlického 5, Ostrava- Radvanice - do vlastních, čistých, vydesinfikovaných  jídlonosičů. Kdo nemá jídlonosič, bude mu školou zapůjčen.

 

Kdo se nechce stravovat v době uzavření škol musí neprodleně odhlásit stravu na portálu www.strava.cz.

Ozdravné pobyty – DŮLEŽITÉ!!!!!!!!

 

Nevyčerpané finanční prostředky, které jste platili na účet školy - doplatek - Vám budou vráceny na Váš účet do 10.11.2020.

Ozdravný pobyt Rekreační areál Pod Šaumburkem a ozdravný pobyt Hotel Bečva 

Ošetřovné

Škola již nevydává žádné potvrzení informace zde.

 

Zrušuje se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb., které platilo od 12.10.2020.