Vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude vydávat dne 30. 06. 2020 v 8:00 hod. Žáci v tento den příjdou ke škole a třídní učitel si je vyzvedne a následně dle počasí odvede na určené místo, kde žáci převezmou vysvědčení. Žáci, kteří si příjdou pro vysvědčení a nenavštěvovali školu v době nepovinné výuky musí přinést Čestné prohlášení s datem 29. 06. 2020, které máte ke stažení zde. Pokud žák toto Čestné prohlášení nebude mít, nemůže mu být vydáno vysvědčení.

Upozornění pro zákonné zástupce, kteří pobírají ošetřovné.

Pokud pošlete dítě do školy pro vysvědčení - na tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné.