Učitel anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň

Pracovní poměr: doba určitá - s možností prodloužení na neurčito
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské - pedagogické, aprobace AJ nebo AJ/Inf
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Přihlášku zašlete do: 20. 8. 2020
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.