Vzhledem k šíření COVID-19, využije naše škola formu zápisu bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu 7. dubna 2020.

Zápis se týká dětí narozených od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

Zákonní zástupci podají žádost následujícím způsobem:

1.do datové schránky školy 44smqww,

2.e-mailem uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz,

3.doporučeně poštou – Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice,

4.osobní podání: jen v nejnutnějším případě, když nemůžete využít výše uvedené možnosti, objednejte se telefonicky na čísle 731516927 nebo prostřednictvím e-mailu zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz na konkrétní čas. Toto osobní podání bude probíhat v budově odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice dne 7.4.2020 od 8:00 do 17:00 hod.

K žádosti, ke stažení níže na tomto webu, přiložíte kopii rodného listu dítěte, popřípadě originál Rozhodnutí o svěření do péče, zápisový lístek, informovaný souhlas - formuláře níže.

Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat o odložení povinné školní docházky – formulář taktéž na tomto webu. K této žádosti musí doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydává ředitelství školy.

V případě problému se  zápisem v daném termínu nebo zájmu o přípravnou třídu informujte školu na telefonním čísle 731516927 nebo elektronicky na zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz.

Ostatní potřebné informace o škole najdete na www.zsvrchlickeho.cz. Veškeré formuláře budou ke stažení od 1. dubna 2020 zde.

Dopis pro rodiče zde

Žádost o zápis do první třídy zde

Zápisní lístek zde

Informovaný souhlas zde

Žádost o odklad zde

 

Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky a přejeme všem pevné zdraví