Zde budou postupně přidávány úkoly pro žáky naší školy na období, kdy bude škola uzavřena z důvodu mimořadného opatření. Pokud nemáte možnost si tyto úkoly vytisknou bude možnost si je vyzvednout po předešlé domluvě ve škole - kontaktujte nás na e-mail: zsvrchlickeho.linhatova@seznam.cz.

Úkoly

- I. A zde  učivo od  30.3. - 3.4.2020 zde    učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde    učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde         

- I. B zde pracovní listy zde   učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- I.C zde.  učivo 25.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde    učivo do 30.6.2020 zde                

- II. A zde     učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde         

- II. B zde  učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde   učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- III.A zde  doplnění zde   učivo do 3.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde    učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- III. B (3. ročník) zde učivo od 30.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- III. B (4 ročník) zde   učivo od 30.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde   učivo do 7.5.2020 zde   učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- III. C zde   učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde     učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde        učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- IV. A zde doplnění zde doplnění AJ zde úkoly do 8.4.2020 zde úkoly do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivodo 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IV. B zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. A zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. B zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. C (2. ročník) zde pracovní listy ČJ zde M zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. C (5. ročník) zde pracovní listy zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. D zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde
učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

-VI. A zde doplnění zde doplnění AJ, ČJ, F, VOZ zde doplnění D zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde

učivo do 30.6.2020 zde

- VI. B zde doplnění AJ, ČJ F VOZ zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VI. C zde doplnění zde pracovní listy zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VII. A zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde

- VII. B zde doplnění zde pracovní listy ČJ zde pracovní listy D zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VIII. A zde doplnění zde doplnění zde doplnění Př zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VIII. B zde doplnění zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IX. A zde doplnění zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IX. B zde doplnění zde pracovní listy zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

 

V zhledem k situaci žádáme zákonné zástupce a žáky, aby kontaktovali vyučujícího daného předmětu e-mailem, všechny e-maily jsou uvedeny na webové stránce v sekci informace - pedagogický sbor nebo v žákovské knížce. Prostřednictvím e-mailu se také dohodnou s vyučujícím, jak vypracované úkoly budou vyučující kontrolovat. Pokud již máte všechny úkoly můžete se inspirovat na webových stránkách odkazy zde.