Dojeli jsme v pořádku.Sluníčko nám svítí v úterý jsme byli na bazéně. Ve čtvrtek jsmeměli sportovní olympiádu, kde jsm soutěžili a večer dostali sladké odměny. V pátek a v sobotu jsmeputovali na dvět skal a v pondělí jdeme na bazén. Sluničko nám stále svítí a snad bude až do konce pobytu. Zdravíme všechny.

Foto zde.