Zápis do přípravné třídy bude probíhat 10.4.2018 od 08:00 hod. do 17:00 hod. v budovách odloučených pracovišť naší školy na ulicích:

- Havláskova 1, Ostrava-Radvanice

- Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice

- Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

K zápisu do přípravné třídy se dostaví děti narozenéod 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012, které mají doporučený odklad povinné školní docházky a doporučení příslušného školského poradenkého zařízení k vzdělávání v přípravné třídě.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a u rozvedených rodičů kopii Rozhodnutí o svěření do péče. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu informujte sekretariát školy na telefonním čísle 596 232 129 nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.