Zápis do první třídy bude probíhat 10.4.2018 od 08:00 hod. do 17:00 hod. v budovách odloučených pracovišť naší školy na ulicích:

- Havláskova 1, Ostrava-Radvanice

- Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice

- Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

K zápisu do 1. třídy se dostaví děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a u rozvedených rodičů kopii Rozhodnutí o svěření do péče.

Zákonný zástupce dítěte může v době zápisu písemně požádat o odložení povinné školní docházky, které musí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydává ředitelství školy.

V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu informujte sekretariát školy na telefonním čísle 596 232 129 nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.