Vítězem veřejné zakázky na „14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“. Tento pobyt bude financována z účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci 14 denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací, usnesení rady města č. 07201/RM1418/101.

Vyhlášení veřejné zakázky: 13.11.2017

Ukončení veřejné zakázky: 24.11.2017 v 10:00 hod.

Vítěz: firma Pilifi s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 02007304

Místem pobytu bude Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou

 

ostrava logo male