1. Projekt Vzdělání základ života

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Podrobnější informace k tomuto projektu zde.

 

Vzdělávání základ života

2. Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Více informací zde.

 3. Projekt S obědem je škola veselejší

Projekt se zaměřuje na podporu školního stravování pro znevýhodněné žáky.

4. Projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

Projekt se zaměřuje na doučování žáků se sociálně znevýhodněného prostředí.

5. Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Projekt se zaměřuje na financování asistenta pedagoga, polovičního úvazku školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, financování klubů pro žáky včetně vybavení, financování projektových dnů ve škole a mimo školu.

 

foto plakát