1. Projekt Vzdělání základ života

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Podrobnější informace k tomuto projektu zde.

Vzdělávání základ života

2. Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Více informací zde.

 3. Projekt S obědem je škola veselejší

Projekt se zaměřuje na podporu školního stravování pro znevýhodněné žáky.

4. Projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

Projekt se zaměřuje na doučování žáků se sociálně znevýhodněného prostředí.