4.12.2015 – Mikláš na Trnkovci

Bylo páteční dopoledne 4. 12. a děti se pilně učily tu český jazyk, tu matematiku či jiný předmět. Najednou se ozvalo řinčení řetězů a do tříd odloučeného pracoviště na Trnkovci vstoupil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou. Fotografie z této akce zde.

4.12.2015 – Mikuláš na Vrchlického

Na budově Vrchlického přišel Mikuláš s čerty a anděly a rozdal dětem dárečky, které věnovalo SRPŠ. Fotografie z této akce zde.

4.12.2015 – Stavění Betlému

V čase předvánočním jsme opět stavěli nádherný dřevěný Betlém v prostorách vstupu na budově Vrchlického a užívali si času předvánočního. Fotografie z této akce zde.

7.12.2015 – Vánoční dílny

Rok se s rokem sešel a žáci II.B a III.C základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 , odloučeného pracoviště Trnkovecká se 7.12. 2015 opět zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Letos se k nim připojila i přípravná třída B. Kromě toho, že se jedná o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci vyrobili spoustu drobných upomínkových předmětů týkajících se Vánoc. Fotografie z této akce zde.

9.12.2015 – Slavnostní otevření odloučeného pracoviště Trnkovecká po rekonstrukci

V letošním roce proběhla rekonstrukce budovy výměna oken, oprava střechy a zateplení budovy. Škola je v novém kabátě a všem se v ní moc líbí. Fotografie z této akce zde.

11.12.2015 – Slavnostní otevření odloučeného pracoviště Bartovická po rekonstrukci

Velká rekonstrukce budovy proběhla i na odloučeném pracovišti Bartovická výměna oken a zateplení budovy. Škola je v novém kabátě a všem se v ní moc líbí. Fotografie z této akce zde.

14.12.2015 – Vánoční besídka I.D

Trnkoveční prvňáčci ze ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace si 14. 12. 2015 připravili malé vystoupení pro rodiče. Zazněly v něm koledy, písničky a básničky plné sněhových vloček a vůně vánoc. Na příjemnou vánoční atmosféru budou vzpomínat prňáčci, všichni rodiče a milí hosté, kteří se této krásné akce zúčastnili. Všem přejeme krásné vánoce. Fotografie z této akce zde.

 14.12.2015 – Vánoční besídka školní družiny