Výhoda distanční výuky je pouze taková, že se nemusím tahat s aktovkou tam a zpátky.

Hlavní nevýhodou distanční výuky je, že nám  chybí sociální kontakt se spolužáky a kantory.

Další důležitou nevýhodou je, že se hůř chápe učivo, protože on-line výuka občas padá kvůli přetížení internetu. Občas paní učitelku navštíví šotek ????.

Tím, že jsem doma, se kolikrát špatně soustředím na učivo, protože mě rozptyluje domácí prostředí a mám nutkání si jít hrát.

Tak, jak ve škole mi vadí vyrušování spolužáků, tak i doma při distanční výuce mi vadí, jak mi tu vyzvání chat a nebo mají spolužáci zapnutý mikrofon.

Už bych se chtěl vrátit do školy. Být se spolužáky a o přestávkách a pokecat si.

Chybí mi normální život.

Rád se koukám doma na zprávy, ale jen jak je strejda doma.

Mamka si je nepouští. A když slyším, co vše je jen zakázané, tak navrát k normálu je daleko.

Nemůžu spoustu věcí. Je to velmi zlá doba. Snad se brzy vrátíme k normálu.

Mrzí mě, že se neuvidíme na vysvědčení na pololetí.

Kéž by jsme se vrátili do školy a bylo vše jak má být.

Nikdo z nás tu dobu nechce. Tahle doba dala pozitivní, ale i negativní zkušenosti.

Ale přeji si, aby to skončilo.

Kéž by se naše vláda umoudřila a pustila nás do školy. Nechala nás ve škole být pospolu.

Jako třída jsme super. Máme skvělý kolektiv, všichni si spolu rozumíme.

Naší Paní učitelku třídní máme poslední rok a místo toho, abychom si užívali poslední rok, vidíme se pouze přes kameru.

Budu rád, jak si poslední půl rok užijeme a uděláme na konci pořádnou rozlučku.

Máme super Pančelku, která z nás udělala kolektiv, ne skupinky.

Ale naše poděkování příjde na konci školního roku.

Hlavně mé poděkování .

Spoustu mě naučila.

Covid-19 mi spoustu vzal.

Učitel prvního stupně

Pracovní poměr: doba určitá - s možností prodloužení na neurčito

Úvazek: 6 hodin přímé činnosti, výuka VV, HV a PČ

Praxe: 10 let
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské - pedagogické, učitelství prvního stupně
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Přihlášku zašlete do: 31.12.2020
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Během třídních schůzek obdrží zákonní zástupci žáků přístupové údaje nutné k registraci do elektronické žákovské knížky. Registraci   lze uskutečnit na stránce:
K postupu registrace je na této stránce průvodce s nápovědou.
Přístupové údaje mohou dostat pouze zákonní zástupci žáka!

Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Projekt se zaměřuje na financování asistenta pedagoga, polovičního úvazku školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, financování klubů pro žáky včetně vybavení, financování projektových dnů ve škole a mimo školu.

 

foto plakát

Informace k portálu www.proskoly.cz

Tento webový portál nabízí našim žákům testy rozumových schopností. Více informací najdete přímo na webu www.proskoly.cz.

  Začátek školního roku:                      01.09.2020

 Volno pro žáky mimořádná opatření:  26.10. - 27.10.2020

  Podzimní prázdniny:                          29.10. - 30.10.2020

  Vánoční prázdniny:                            23.12.2020 - 03.01.2021

  Pololetní prázdniny:                           29.01.2021

  Jarní prázdniny:                                15.02.2021 - 21.02.2021

  Velikonoční prázdniny:                       01.04.2021

  Ukončení školního roku:                    30.06.2021

 

tabule 1 

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021.

  

 

  

DATUM ČAS TŘÍDY
01.09.2020 08:45

I.A, I.B, I. C a I.D budovy ul. Havláskova, ul. Bartovická

a ul. Trnkovecká

03.11.2020

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

05.11.2020

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

06.01.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

07.01.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

23.03.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká 

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

25.03.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

02.06.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká 

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

03.06.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického 

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.