Vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude vydávat dne 30. 06. 2020 v 8:00 hod. Žáci v tento den příjdou ke škole a třídní učitel si je vyzvedne a následně dle počasí odvede na určené místo, kde žáci převezmou vysvědčení. Žáci, kteří si příjdou pro vysvědčení a nenavštěvovali školu v době nepovinné výuky musí přinést Čestné prohlášení s datem 29. 06. 2020, které máte ke stažení zde. Pokud žák toto Čestné prohlášení nebude mít, nemůže mu být vydáno vysvědčení.

Upozornění pro zákonné zástupce, kteří pobírají ošetřovné.

Pokud pošlete dítě do školy pro vysvědčení - na tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné.

Učitel anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň

Pracovní poměr: doba určitá - s možností prodloužení na neurčito
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské - pedagogické, aprobace AJ nebo AJ/Inf
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Přihlášku zašlete do: 20. 8. 2020
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Od 08. 06. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků druhého stupně základních škol (tj. 6. - 8. ročník) mimo závěrečné ročníky na občasných vzdělávacích aktivitách - skupinová výuka, socializačních aktivitách a třídnických hodinách. Účast žáků však nebude povinná. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Výuka bude probíhat v pondělí, úterý a středu vždy od 9:00 -11:00 hod. V pondělí 8.6.2020 žáci při nástupu odevzdají Čestné prohlášení vyplněné s datem 8.6.2020. Ke stažení zde.

Rozvrh hodin pro týden od 8.-10.6.2020 zde.

Rozvrh hodin pro týden od 15.-19.6.2020 zde.

Rozvrh hodin pro týden od 22.-26.6.2020 zde.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Informace zde:

Aktuální informace k nástupu žáků I. stupně do školy od 25.5.2020 si můžete přečíst zde. Tyto informace jsou pouze pro žáky, kteří se přihlásili do školy. Čestné prohlášení, zasláno MŠMT, které musí každý žák, který nastoupí do školy od 25.5.2020, odevzdat je ke stažení zde.

Dobrý den,

chtěli bychom Vám nabídnout kroužky pro první stupeň ve školním roce 2020/2021. Na nabídku placených kroužků můžete kouknout zde.

Pokud budete mít nějaké otázky můžete mě kontaktovat na tomto e-mailu zsvrchlického.linhartova@seznam.cz .Budu ráda, pokud se Vám nabídka líbí, když se ozvete a pokud by jste požadovali ještě něco jiného, můžete mi také napsat, zjistím zda by se dala nabídka rozšířit.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) - bude vydávat škola. Do tohoto režimu se dostanete, pokud potřebujete pečovat o dítě. Podmínkou je, že dítě musí být mladší 13 let a bydlí s vámi v jedné domácnosti nebo jste jeho rodič.

Takový zaměstnanec pak nebude pobírat nemocenskou, ale ošetřovné, a to ve výši 60% svého platu.

Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

O potvrzení můžete požádat nejlépe elektronicky:

 

Zašlete na e-mail: referent.zsvrchlickeho@seznam.czjméno a příjmení dítěte, třídu a rodné číslo dítěte, škola vyplní část A a elektronicky podepsaný formulář Vám zašleme zpět na e-mail, následně vy vyplníte část B  a tento doklad odevzdáváte zaměstnavateli.

 

Nebo osobně na budově školy Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, a to pouze v nejnutnějších případech po telefonické domluvě na telefon 596232129 nebo e-mailové domluvě přes  e-mail: referent.zsvrchlickeho@seznam.cz.

 

 

Zde budou postupně přidávány úkoly pro žáky naší školy na období, kdy bude škola uzavřena z důvodu mimořadného opatření. Pokud nemáte možnost si tyto úkoly vytisknou bude možnost si je vyzvednout po předešlé domluvě ve škole - kontaktujte nás na e-mail: zsvrchlickeho.linhatova@seznam.cz.

Úkoly

- I. A zde  učivo od  30.3. - 3.4.2020 zde    učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde    učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde         

- I. B zde pracovní listy zde   učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- I.C zde.  učivo 25.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde    učivo do 30.6.2020 zde                

- II. A zde     učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde         

- II. B zde  učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde   učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- III.A zde  doplnění zde   učivo do 3.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde    učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- III. B (3. ročník) zde učivo od 30.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde  učivo do 22.5.2020 zde  učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- III. B (4 ročník) zde   učivo od 30.3.-8.4.2020 zde   učivo do 24.4.2020 zde   učivo do 7.5.2020 zde   učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde  učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- III. C zde   učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde     učivo do 24.4.2020 zde  učivo do 7.5.2020 zde        učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde  učivo do 30.6.2020 zde

- IV. A zde doplnění zde doplnění AJ zde úkoly do 8.4.2020 zde úkoly do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivodo 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IV. B zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. A zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. B zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. C (2. ročník) zde pracovní listy ČJ zde M zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. C (5. ročník) zde pracovní listy zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- V. D zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde
učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

-VI. A zde doplnění zde doplnění AJ, ČJ, F, VOZ zde doplnění D zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde

učivo do 30.6.2020 zde

- VI. B zde doplnění AJ, ČJ F VOZ zde učivo 25.3.-8.4.2020 zde  učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VI. C zde doplnění zde pracovní listy zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VII. A zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde

- VII. B zde doplnění zde pracovní listy ČJ zde pracovní listy D zde učivo od 25.3.-8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VIII. A zde doplnění zde doplnění zde doplnění Př zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- VIII. B zde doplnění zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IX. A zde doplnění zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

- IX. B zde doplnění zde pracovní listy zde učivo od 25.3.-.8.4.2020 zde učivo do 24.4.2020 zde učivo do 7.5.2020 zde učivo do 22.5.2020 zde učivo do 5.6.2020 zde učivo do 19.6.2020 zde učivo do 30.6.2020 zde

 

V zhledem k situaci žádáme zákonné zástupce a žáky, aby kontaktovali vyučujícího daného předmětu e-mailem, všechny e-maily jsou uvedeny na webové stránce v sekci informace - pedagogický sbor nebo v žákovské knížce. Prostřednictvím e-mailu se také dohodnou s vyučujícím, jak vypracované úkoly budou vyučující kontrolovat. Pokud již máte všechny úkoly můžete se inspirovat na webových stránkách odkazy zde.

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády ze dne 10.3.2020 o uzavření základních škol od středy 11.3.2020 Vám oznamujeme, že škola zůstane uzavřena až do odvolání. Veškeré aktuální informace k výuce budou zveřejňovány na webu školy a ve vývěskách u vchodů do budov škol.

V případě, že máte nějaké zdravotní problémy, kontaktujte vedení školy na tel. 731516927

 

Informace ke koronaviru si prosím přečtěte zde.

Rozpis pronájmu tělocvičny pro školní rok 2019/2020 zde.

Z důvodu mimořádného opatření budou tělocvičny uzavřeny. O termínu otevření budete informování zde.