Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022

vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

1.provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,

 2.provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Usnesení vlády České republiky zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky nebude škola v tomto období realizovat v budovách škol, ale prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

03.11.2020 od 16:00 do 18:00 hod. 1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

05.11.2020 od 16:00 do 18:00 hod. 1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

 

 Výuka na naších školách bude probíhat takto:

distanční výuka bude pro všechny třídy školy od 14.10.2020 – zadané úkoly žákům budou předány prostřednictvím e-mailu zákonného zástupce. Do konce týdne obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů přihlašovací údaje do portálu, přes který bude probíhat výuka. Třídní učitelé budou zákonné zástupce informovat o průběhu výuky.

Rozvrh výuky bude upraven převážně na výuku hlavních předmětů maximálně 4 hodiny výuky děnně.

1. stupeň

Rozvrh hodin budova Vrchlického a Havláskova zde.

Rozvrh hodin budova Bartovická zde.

Rozvrh hodin budova Trnkovecká zde.

2. stupeň

Rozvrh hodin budova Vrchlického zde.

Rozvrh hodin budova Trnkovecká zde.

 

Další informace k výuce jsou zde.

 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány třídním učitelem prezenčně. V naléhavých případech zašleme výukové matriály na žádost zákonného zástupce poštou.

 

Prezenčně ZMĚNA OD 01.11.2020:

 -       žáci si osobně u třídního učitele vyzvednou vždy v pondělí výukové materiály v době od 12:30 do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují,

 -       vypracované výukové materiály žáci osobně přinesou třídnímu učiteli vždy ve čtvrtek  v době od 12:30 do 13:00 hod. k hlavnímu vchodu budovy školy, kde se vyučují,

 -       v tuto dobu budou žákům předány třídním učitelem další výukové materiály, které odevzdají vypracované vždy v pondělí v době od 12:30 do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují.

 

Školní stravování 

Obědy se budou vydávat od 10:30  do 12:00 hod. - školní kuchyně budova Vrchlického 5, Ostrava- Radvanice - do vlastních, čistých, vydesinfikovaných  jídlonosičů. Kdo nemá jídlonosič, bude mu školou zapůjčen.

 

Kdo se nechce stravovat v době uzavření škol musí neprodleně odhlásit stravu na portálu www.strava.cz.

Ozdravné pobyty – DŮLEŽITÉ!!!!!!!!

 

Nevyčerpané finanční prostředky, které jste platili na účet školy - doplatek - Vám budou vráceny na Váš účet do 10.11.2020.

Ozdravný pobyt Rekreační areál Pod Šaumburkem a ozdravný pobyt Hotel Bečva 

Ošetřovné

Škola již nevydává žádné potvrzení informace zde.

 

Zrušuje se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb., které platilo od 12.10.2020.

 

Učitel prvního stupně

Pracovní poměr: doba určitá - s možností prodloužení na neurčito

Úvazek: 6 hodin přímé činnosti, výuka VV, HV a PČ

Praxe: 5 let
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské - pedagogické, učitelství prvního stupně
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Přihlášku zašlete do: 31.12.2020
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Dobrý den,

chtěli bychom Vám nabídnout kroužky pro první stupeň ve školním roce 2020/2021. Na nabídku placených kroužků můžete podívat zde budova Vrchlického a Havláskova a zde budova Bartovická.

Pokud budete mít nějaké otázky můžete mne kontaktovat na e-mail zsvrchlického.linhartova@seznam.cz . Budu ráda, pokud se Vám nabídka zalíbí, když napíšete. Pokud by jste požadovali ještě něco jiného, můžete mi také napsat, zjistím zda by se dala nabídka rozšířit.

Během třídních schůzek obdrží zákonní zástupci žáků přístupové údaje nutné k registraci do elektronické žákovské knížky. Registraci   lze uskutečnit na stránce:
K postupu registrace je na této stránce průvodce s nápovědou.
Přístupové údaje mohou dostat pouze zákonní zástupci žáka!

Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Projekt se zaměřuje na financování asistenta pedagoga, polovičního úvazku školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, financování klubů pro žáky včetně vybavení, financování projektových dnů ve škole a mimo školu.

 

foto plakát

Informace k portálu www.proskoly.cz

Tento webový portál nabízí našim žákům testy rozumových schopností. Více informací najdete přímo na webu www.proskoly.cz.

  Začátek školního roku:                      01.09.2020

 Volno pro žáky mimořádná opatření:  26.10. - 27.10.2020

  Podzimní prázdniny:                          29.10. - 30.10.2020

  Vánoční prázdniny:                            23.12.2020 - 03.01.2021

  Pololetní prázdniny:                           29.01.2021

  Jarní prázdniny:                                15.02.2021 - 21.02.2021

  Velikonoční prázdniny:                       01.04.2021

  Ukončení školního roku:                    30.06.2021

 

tabule 1 

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021.

  

 

  

DATUM ČAS TŘÍDY
01.09.2020 08:45

I.A, I.B, I. C a I.D budovy ul. Havláskova, ul. Bartovická

a ul. Trnkovecká

03.11.2020

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

05.11.2020

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického

Prostřednictvím e-mailu a MS-Teams.

06.01.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká
07.01.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického
23.03.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká

25.03.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického
02.06.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Bartovická a ul. Trnkovecká 
03.06.2021

od 16:00

do 18:00

1. a 2. stupeň budovy ul. Havláskova a ul. Vrchlického