Fotogalerie – budova Bartovická

Seznámení a společná akce v knihovně 14.9.2022

První školní den prvňáčků 1.9.2022

Rozloučení s páťáky v bartovické škole

Bartovická růže

Den dětí 01.06.2022

Den Bezpečnosti 18.05.2022

Projektový den Jan Amos Komenský opět v Bartovicích 13.04.2022

13.4.2022 Školní družina před Velikonocema

12.4.2022 Návštěva I. B v MŠ Bartovice

7.4.2022 Zápis prvňáčků

J. A. Komenský v Bartovicích 23. 03. 2022

Školní družina na jaře

Projektový den Jan Amos Komenský 25.02.2022

Lyžařský kurz

Projektový den Jan Amos Komenský 31. 01. 2022

Projektový den "Vánoce"

Divadlo děti dětem – pohádka „Princezna ve věži“

Sněhová tělesná výchova

Vánoční stromeček

Mikuláš 3.12.2021

Ozdravný pobyt Hotel Excelsior 15.11.-28.11.2021

Den s draky

Slavnost Slabikáře

27. 9. 2021 Projektový den Svatý Václav

1. 9. 2021 První den ve škole

1. 9. 2021 Slavnostní otevření multifunkčního hřiště