Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

PŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2022/2023 ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Директор Початкової школи Острава-Радваніце, вул. Врхлицького, 5, організація внесків, мгр. Ганна Острянська, як матеріально і місцево відповідний адміністративний орган прийняв рішення згідно з п. У ст. 46 Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про освіту), з поправками на навчання, відповідно до Закону № 500/2004 Зб., Кодексу адміністративного права, з наступними змінами, що задовольняє право на вступ до навчального закладу 2023-2025 років, в початковій школі.

Номер Рішення       Реєстрація

З  067/2022               Прийнятий

З  068/2022               Прийнятий

З  069/2022               Прийнятий

Проти такого рішення може бути подана апеляція протягом 15 днів з дня його вручення. Звернення подається до директора школи, адміністративну діяльність якого здійснює Початкова школа Острава-Радваніце, Врхлицького 5, організацію допису та вирішує його Обласне управління Моравсько-Сілезького краю.

Розміщення учнів на окремих будівлях відділень буде опубліковано не пізніше 30.06.2022 на сайті школи www.zsvrchlického.cz та у дошках біля головного входу до будівель школи.

27. 9. 2021 Projektový den Svatý Václav

Rubriky
Uncategorized

Když se řekne Jan Amos Komenský

Tentokrát jsme se zaměřili na jeho tvorbu a především na jeho dílo Orbis Pictus. Povídali jsme si o významu spojení obrazu a slova, Eliška Reková měla připravený referát a Kritýna Lörinczová v roli učitelky si připravila  š k o l u   h r o u:).Vše jsme si pak zapsali do sešitu a taky nalepili vytištěné obrázky z jeho slabikáře. Během celého dopoledne jsme měli možnost se ve skupinkách podívat do VIII.A, kde probíhala prezentace a soutěže pro žáky II. stupně. Žáci VIII.A si  k výročí narození Jana Amose Komenského připravili skupinové práce, kvízy a zajímavosti. Celý program si také sami uvedli. Další žák přednesl hezkou a tematickou básničku. Poté jsme zhlédli prezentaci a následně jsme vyplňovali test. Podle výsledků byly jednotlivé skupiny žáků ohodnoceny a oceněny.                                                                             
Rubriky
Uncategorized

Velikonoce do škol

Dne 12.4.2022 jsme navštívili Římskokatolickou farnost v Ostravě Radvanicích. Akce s názvem Velikonoce do škol nás seznámila s kořeny tradic Velikonoc a lehce se dotkla biblických příběhů. Návštěvu jsme spojili s příjemnou jarní procházkou. Odpoledne byly na budově Havláskova připraveny Jarní tvůrčí dílničky, ve kterých jsme si mohli vyrobit  velikonoční ozdoby, přáníčka, zápichy do květináčů nebo stojánek na kraslice. Pro maminky – i tatínky zde byla vytvořena kavárnička s nabídkou koláčků z pekařství Aknel. Nadpis pro velikonoční kavárnu vytvořili Max Tymoč a Adélka Kotrčová.  Fotografie ve fotogalerii.
 
Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Veřejné zakázka 01/2022/ZŠV

Veřejná zakázka „Vybavení školní výdejny odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu“ byla ukončena. Vybranou firmu je AMEREX trade s.r.o.

 

Rubriky
Uncategorized

J. A. Komenský v V.A

Dne 31.1.2022 jsme projektovým dnem poprvé nahlédli do života a díla J. A. Komenského, poté co jsme si v hodinách informatiky našli základní informace o učiteli národa.

V tomto roce si připomínáme 430 let od narození tohoto významného pedagoga, reformátora, filozofa, spisovatele a kazatele. Nejprve jsme se z referátů našich spolužaček Adélky Skupníkové a Kristýnky Ondrové dozvěděli to nejdůležitější o životě a díle J.A.Komenského a pak nám ještě žákyně IX.A Lucie Gonová představila svou projekci i s fotografiemi a obrázky jeho knih. Vše jsme si pečlivě zapisovali do nových sešitů určených k tomuto projektu. Během týdne jsme se k tomuto tématu vrátili v hodině pracovních činností. Povídali jsme si o Komenského knize – Labyrint světa a ráj srdce. Do sešitu jsme si nalepovali malé obrázky s labyrinty a kreslili svou představu o tom, jak takové bludiště může vypadat. Pak jsme jej vytvářeli pomocí plastelíny.

Zda se nám to vše povedlo, posuďte sami na fotografiích ve fotogalerii budovy Vrchlického.

Těšíme se na další projektový den.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality Uncategorized

Vánoční posezení

Ve středu 15.12.2021 se v žákovské knihovně naší školy uskutečnilo vánoční setkání pedagogů. Nechyběly dobroty a cukroví z domácích pekáren a taky možnost upcyklovat skříně a nabídnout kolegyním své šaty:). Toto setkání jsme spojili s dobrovolnou finanční podporou neziskové organizace Společně k úsměvu, která se stará o malé onkologické pacienty. Vybralo se 11.200,-Kč !!

Tato částka bude poslána na transparentní účet organizace Společně k úsměvu.

Rubriky
Akt. Bartovická Uncategorized

5.11.2021 Slavnost Slabikáře

V pátek 5.11.2021 byli prvňáčci v Základní škole v Bartovicích pasování na čtenáře. Čtenáři se ale děti nestaly jen tak! Kromě pilné práce, kterou děti odváděly už od září, kdy se učily číst a skládat písmenka, musely také vysvobodit ze zakletí princeznu ze Čtenářského království. Děti musely splnit sedm náročných čtenářských a početních úkolů, za jejichž splnění získaly 7 klíčů. Tyto klíče pak vyměnily za jeden veliký, kterým odemkly mříž věže, ve které byla princezna zakletá. Za její vysvobození dostaly děti od pana krále ze Čtenářského království truhlu s pokladem. Pokladem pro každého žáčka byl Slabikář, ve kterém se budou dále učit čtenářským dovednostem. Děti dostaly také spoustu drobných dárečku a největší odměnou jim byl písmenkový dort, na kterém si společně pochutnaly. Na cestě za Slabikářem děti doprovodily paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele Mgr. Martina Linhartová. Přejeme dětem, aby je čtení bavilo a s knihami prožily spoustu krásných dobrodružství.

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Volné místo

Volná pracovní pozice na místo kuchařky do školní jídelny: 

  • dlouhodobý zástup za nemocenskou
  • ukončené vzdělání kuchař, kuchařka
  • dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti
  • 8 hodin denně