Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2022/2023 ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Den Země

Ve středu 20.4.2022 se konal na školním hřišti Den Země. Žáci XIII.A a IX.A předváděli na jednotlivých stanovištích žákům prvního stupně různé pokusy, které si mohli zkusit sami. Prohlíželi jsme si žížalu pod mikroskopem, malovali jsme přírodními barvami, třídili jsme BIO odpad, sledovali lávovou lampu a tančící rozinky. Vyzkoušeli jsme si náš zrak a dověděli něco nového o OKU. Počasí nám příliš nepřálo a tak nám pan školník přinesl ve várnici teplý čaj, který nám připravily paní kuchařky. Za přípravu posíláme pochvalu paní učitelce Mgr. Tereze Hořákové. Oslavu  Dne Země jsme si užili. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.
Rubriky
Hlavní aktuality

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Jarní tvořivá dílnička

Zveme žáky 1. stupně a jejich rodiče na jarní tvořivou dílničku 12.4.2022 od 15:30-18:30 více na letáčku.

 

Rubriky
Hlavní aktuality

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

INFORMACE  o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи.

Ředitel základní školy,  sděluje, že rozhodl o přijetí žáka/žákyně registrační číslo/Директор початкової школи, повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці  реєстраційний номер:

Z 101/2022 – přijat, Z 102/2022 – přijat, Z 103/2022 – přijat, Z 104/2022 – přijat, Z 105/2022 – přijat, Z 106/2022 – přijat, Z 107/2022 – přijat, Z 108/2022 – přijat, Z 109/2022 – přijat, Z 110/2022 – přijat, Z 111/2022 – přijat, Z 112/2022 – přijat, Z 113/2022 – přijat, Z 114/2022 – přijat, Z 115/2022 – přijat, Z 116/2022 – přijat, Z 117/2022 – přijat, Z 118/2022 – přijat, Z 119/2022 – přijat, Z 120/2022 – přijat, Z 121/2022 – přijat.

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Veřejné zakázka 01/2022/ZŠV

Vyhlašujeme veřejnou zakázku „Vybavení školní výdejny odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu“. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 05.04.2022 v 9:00 hod.

 

Rubriky
Hlavní aktuality

Projektový den J.A. Komenský ve IV.A a V.A

Ve středu 16.3.2022 jsme měli opět projektový den k 350. výročí narození Jana Amose Komenského. Nejprve nás navštívily knihovnice z místní knihovny v Ostravě – Radvanicích, které přinesly mnoho knih na ukázku a taky nám o Komenském řekly mnoho zajímavého a na závěr besedy jsme si vyplňovali kvíz.

Následující hodinu jsme se dívali na projekci žáka VIII.A Ondry Skupníka, který měl připravený přehled života a díla J. A. KomenskéhoText k jeho práci nám četly žákyně VIII.A Miriam Bundilová a Aneta Lörinczová. Vše jsme si pečlivě zapisovali do svých sešitů, které jsme si pořídili právě na tyto projektové dny. Poslední hodinu nám p. učitelka dala na výběr portréty Jana Amose Komenského na vybarvení různou technikou, mohli jsme si vybrat mezi pastelkami, suchými pastely nebo vodovými barvami. Den se nám vydařil a my se těšíííííme na další. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Rubriky
Hlavní aktuality

Přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky

16 lekcích najdete všechny potřebné základní fráze pro osvojení češtiny.
Vše je přehledné a srozumitelné:
Rubriky
Hlavní aktuality

Informace ke změnám mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 03. 2022

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný
prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a
to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském
zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Informace zde.

Dopis ministra zde.

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Škola hrou

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky proběhlo v budově odloučeného pracoviště Havláskova 1. Děti ve třídách plnily různé úkoly, za které získaly razítka a také sladkou odměnu. Rodiče si prohlídli třídy, ve kterých se jejich děti budou učit. Odpoledne se zdařilo a děti odcházely s úsměvem na tváři. Fotografie naleznete ve fotogalerii.