Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Poslední předvelikonoční odpoledne ve ŠD v Bartovicích, jsme si zpříjemnili soutěžemi,  které byly inspirovány velikonočními zvyky a tradicemi u nás i ve světě.  Děti si vyzkoušely házení vajec přes střechu,  hod na cíl, koulení vajíček a na závěr hledaly na zahradě  velikonočního zajíčka. Disciplíny byly upraveny a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, které byly za svou snahu odměněny. Fotografie ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Jan Amos Komenský opět v Bartovicích

Jak se již stalo tradicí, i v měsíci dubnu jsme si připomněli významnou osobnost z oblasti vzdělávání – Jana Amose Komenského. Žáci prvního i druhého ročníku si hravou formou procvičovali učivo a trávili čas venku. Starší žáci také nelenili a navštívili knihovnu v Radvanicích, kde pro ně byla připravena práce s textem. Nejdříve paní knihovnice dětem znovu vysvětlily způsob rozdělení a řazení knih v knihovně, pak již následovala aktivita dětí ve skupinách. Děti měly vyhledat danou knihu, nalistovat patřičnou stranu a vybrat dle zadání potřebné slovo. Výsledkem pak byl název jednoho z děl J.A.Komenského – Všenáprava.  Dětem se tato aktivita velmi líbila a tímto děkujeme za podnětnou činnost, kterou připravily paní knihovnice. Protože nám přálo počasí, využili jsme také přilehlý park u knihovny k fyzickým aktivitám, protože je třeba rozvíjet nejen ducha, ale také tělo!

Rubriky
Akt. Bartovická

Čarodějnický den v I.B

V pátek 29. 4. 2022 se z různých koutů Bartovic a Radvanic slétli do 1. B třídy Základní školy v Bartovicích všechny čarodějnice a čarodějové.  Žáci  I. B  se v krásných kostýmech naladili na blížící se Svatojakubskou noc – pálení čarodějnic, která připadá každoročně na noc  z 30. dubna na 1. května. Ani v čarodějnickém převlečení, ale žáci nelenili a plnili spoustu čarodějnických úkolů – v psaní opravovali začarovaná slova a správně si je zapsali, v hodině čtení se seznámili  s příběhem čtyř čarodějnických sester a plnili úkoly, které vyplývaly  z nelehkého textu, v matematice počítali přísady do lektvarů. Za svou píli žáci dostali sladkou žížalí odměnu.  Společně jsme si užili netradiční den plný práce, kouzel i legrace.          

.

Rubriky
Akt. Bartovická

J. A. Komenský v Bartovicích

Již se stalo tradicí připomenutí osobnosti J. A. Komenského ke konci měsíce. Bylo tomu tak i na konci března, kdy opět v naší škole jsme uvítali naše skvělé paní knihovnice, paní Petru Švindrychovou a Janu Svobodovou, DiS. Jejich setkání s žáky se samozřejmě neslo v duchu osobnosti J. A. Komenského. Mladší žáci si ověřili, zda ví, co učitel potřebuje k výuce, dozvěděli se také zajímavosti ze života tohoto velikána, např. kolik měl manželek, kolik měl dětí, zkusili si také napsat historické tvary některých písmen a skládali obrázky. Starší žáci si při setkání společně připomněli a utvrdili zajímavé informace o J. A. Komenském, v testu v tajenkách našli místo, kde byl J.A.Komenský pochován a také názvy světově známých děl J.A.Komenského. Setkání bylo pro žáky velmi přínosné, zábavné a poučné. Dlouhodobá spolupráce s knihovnou je skvělá a věříme, že budeme dále společně rozvíjet zájem o knihy, což byla také jedna z důležitých aktivit této osobnosti. Během dne pak žáci ještě stihli vymodelovat písmena z modelíny, také si přečíst pohádku o J. A. Komenském, přečíst si komiks a dokreslit v lehčí či těžší variantě polovinu portrétu J. A. Komenského. Také venku žáci tvořili „Jan Amos Komenský“ z přírodních materiálů. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další povídání o J. A. Komenském. Fotografie v galerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání mateřské a základní školy v Bartovicích

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první třídy ZŠ v Bartovicích velkým dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od začátku školního roku naučili. A komuže se mohli předvést??? No přece malým předškolákům, dětem z Mateřské školy v Bartovicích, dětem, které v září usednou poprvé do školních lavic. Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat všechny znalosti a dovednosti, které již žáci mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší krásnou školou. Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – viděly obě družiny, nakoukly do právě probíhajících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se sešly s žáky první třídy v jejich království. Tady si děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se prvňáčci naučili číst, počítat a psát.  Společně se všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem předčítali a ty musely dle přečteného hledat a přiřazovat správné obrázky. Společná práce se jim velmi dařila. Dále jsme dětem představili také naši tělocvičnu, ve které si všichni společně zahráli Běhací diktát, hru na Obry a trpaslíky a nakonec si vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – konkrétně přeskok přes švédskou bednu, který byl asi největším zážitkem a nejlepším zakončením celého společného dopoledne.  Děkujeme předškolákům z MŠ v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, že se s nimi v září potkáme v našich školních lavicích. 

Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Podle kalendáře již přišlo jaro a počasí tomu nasvědčovalo. Proto jsme využili sluníčka a trávili čas na hřištích před školou. Nejdříve si děti hrály dle svého uvážení, na sportovním hřišti, na prolézačkách a pod dohledem na workoutovém hřišti. Poté si děti zahrály hry společně, nejdříve ve skupinách sbíraly lístečky dle své barvy skupiny, pak hrály „Na třetího“, „Na mrkanou“ a také „Vyvolávanou“. Všechny děti se u těchto her velmi nasmály, hry je zaujaly a dokonce některé z dětí odmítaly jít z družiny domů. Určitě si hry zahrajeme znovu a naučíme se hrát další hry. Fotografii ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

MDŽ v DPS

Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, žákyně třídy V.B navštívily naše milé babičky v DPS v Bartovicích. Krátkým kulturním vystoupením přispěly k radostné atmosféře a dokonce přednes básně „ Závodní babička“  vyloudil na tvářích našich starších spoluobčanů veliký úsměv.  Žákyně za své vystoupení obdržely pěkné dárky a již nyní se těšíme na další společné setkání s obyvateli DPS v Bartovicích.

Rubriky
Akt. Bartovická

Karneval

V pátek 18.2.2022 se tělocvična v základní škole v Bartovicích  stala místem setkání kouzelníků, princezen, rytířů a superhrdinů a jiných pohádkových bytostí. Celé odpoledne se neslo ve znamení tance, soutěží, smíchu a dobré nálady. Za své snažení byly děti odměněny dobrotami, které pro ně připravily maminky a domů si odnesly i drobné dárky, které věnovalo vedení Městského obvodu Radvanice a Bartovice. Toto netradiční odpoledne si všichni skvěle užili a již nyní se těšíme na další akce. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii budova Bartovická.

Rubriky
Akt. Bartovická

Jako v knihovně

První únorová středa se v naší škole nesla v duchu knihovnickém. Jelikož nám stále proticovidová opatření neumožňují návštěvu knihovny, přišly paní knihovnice, Petra Švindrychová a Jana Svobodová, DiS., k nám do školy.

Pro prvňáčky a druháčky bylo připraveno povídání o breberkách a jiných potvůrkách. Žáčci se dozvěděli základní informace o bakteriích a virech a také jak se mohou před nimi chránit, stihli si vytvořit i záložku do svých knih nebo Slabikářů.

Třeťáci a čtvrťáci se věnovali vitamínům a zdravému způsobu života, aby měli potřebnou „energii pro tělo, aby mu bylo veselo“. 

Nejstarší žáci se věnovali slovům, významu slov, doplňování slov do vět a tvořením příběhu, také došli společně k závěru, že „litera a túra není literatura“.

Všem žákům se společná setkání velmi líbila a již nyní se těšíme na další shledání – možná již v knihovně!

Rubriky
Akt. Bartovická

Lyžovali jsme a bylo to prima

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní pobyt na horách v Beskydech na Bílé.

Ve dnech 31. 1. 2022 až 4. 2. 2022 jsme vyráželi hned po vyučování do Beskyd na Bílou

na odpolední lyžařský kurz. Z dětí se staly citrónci, kivi, kravičky a papoušci  – tak se nazývaly jednotlivá družstva. Lyžování jsme si užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, někteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti na menším i větším kopci. Na závěr lyžařského kurzu byly uspořádány závody. Každý za svůj výkon byl odměněn medailí a dětským šampusem!  Těšíme se opět za rok!