Rubriky
Akt. Bartovická

Vystoupení v DPS

Před Vánocemi jsme chtěli potěšit naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou v Bartovicích. Proto si žáci druhého a třetího ročníku připravili pásmo básní, které bylo doplněno hudebním doprovodem vánočních skladeb v podání paní učitelky Moniky Hejdové a její žákyně Karolíny Slívové ze ZUŠ E. Rundy.

Žáci věnovali babičkám i dědečkům vánoční přání. Seniorům se vystoupení velmi líbilo a účinkující odměnili sladkostmi.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s pohádkou, Pejsek a kočička

K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky, a proto jsme si i my ve škole vybrali pohádku od Josefa Čapka „O pejskovi a kočičce“. Josef Čapek napsal celou řadu pohádek
s těmito zvířátky.

Nejmladší žáci – prvňáčci přivítali ve škole své budoucí spolužáky – předškoláky z MŠ Za Ještěrkou a zhlédli společně příběh „Jak pejsek s kočičkou psali psaní“. Všichni si vytvořili krásnou dřevěnou vánoční ozdobu na stromeček v podobě koníka, stromečku či zvonečku.
Také si z papíru vyrobili pejska a kočičku. Starší žáci vyhledávali určité úryvky z pohádek v učebnici. Společně se jim práce dařila a děti si odnesly spoustu krásných výrobků a radostných zážitků.

Rubriky
Akt. Bartovická

Netradiční vánoční výuka I. B

Vzhledem k tomu, že sníh je v prosinci v posledních letech výjimečná záležitost, nemeškali jsme a nejmladší žáci trávili hodinu tělesné výchovy na sněhu. Jednalo se o prachový sníh a nebylo vůbec snadné z něj něco vytvořit. Žáci I.B se nevzdali a zkusili „uplácat“ hromadu sněhu a zahráli si „eskymáckou honěnou“. Také společně vytvořili andělíčky a po příchodu do třídy měli krásně červená líčka.

 A protože příval sněhu velmi těžce nesou některá zvířátka, zejména ptáci, rozhodli jsme se, že v hodině prvouky vyrobíme ptáčkům „krmítka“. Věříme, že se ptáčkové budou mít v zasněžené přírodě lépe díky naší společné práci!

Rubriky
Akt. Bartovická

Vánoční tvoření

Čtvrteční odpoledne 15. prosince v budově školy v Bartovicích se nesl v duchu Vánoc. Všechny potřebné pomůcky byly zajištěny, a tak děti s rodiči vytvářeli vánoční svícny s překrásnými ozdobami. Někteří použili jen přírodní materiály, jiní dali přednost netradičním ozdobám. Všichni si svícen vytvořili podle svého přání a spokojeně odcházeli do svých domovů.

Nakonec nesmí chybět přání šťastného prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví a pohody do roku 2023

Rubriky
Akt. Bartovická

Mikulášská nadílka v Bartovicích

Naši budovu školy navštívil v pondělí 5. 12. 2022 Mikuláš. Přišel v doprovodu anděla i čerta. Vzácná návštěva si poslechla básničky, které si děti připravily a vystoupení se jí velmi líbilo. Za odměnu si pak děti odnášely od Mikuláše sáčky plné dobrot. Mikuláš dětem slíbil, že příští rok nás opět navštíví a my se již nyní těšíme!

Rubriky
Akt. Bartovická

Návštěva knihovny

Nejmladší žáci naší školy navštívili ve středu 30.11.2022 malou knihovnu v Bartovicích, kde na ně čekala vzácná návštěva, spisovatelka dětských knih, paní Lenka Rožnovská. Autorka velmi poutavě a zajímavě vyprávěla dětem o knize Zachráněné Vánoce, která byla přeložena dokonce i do japonského jazyka.  S dětmi jsme si slíbili, že si knihu vypůjčíme a společně si ji budeme číst.

Rubriky
Akt. Bartovická

Slavnost Slabikáře

Naši nejmenší školáčci – prvňáčci, navštěvují školu již dva měsíce. Naučili se spoustu písmen, číslic a dalších znalostí.
Proto první listopadový pátek se v I.B uskutečnila Slavnost Slabikáře. Pro všechny zúčastněné to byla opravdu slavnostní chvíle,  
kdy prvňáčci předvedli svým rodičům, paní ředitelce i paní zástupkyni vše, co se za krátkou dobu ve škole naučili.
Letěli společně balónem a navštívili tři království. V království krále Písmenka četli žáci jednotlivá písmena a přednesli básně
k již naučeným písmenům. V království krále Slabiky již  četli slabiky a pojmenovávali obrázky a přiřazovali k nim slabiky.
V posledním království vládl král Slovo, velmi přísný, ale moudrý král, i přesto se žákům podařilo vyloudit úsměv na králově tváři, jelikož bravurně přečetli slova i celé věty. Předvedli také výtečné znalosti v matematice. Po návštěvě království nás mile překvapil pan pošťák, který donesl prvňáčkům Slabikář, ve kterém společně budeme objevovat další písmena, slabiky a slova!  

Držte nám pěstičky, ať se nám i nadále naše práce daří!  

Rubriky
Akt. Bartovická

Halloween

V bartovické škole se první listopadový den sešla různá strašidla, zvířata a další podivná individua.
Báli jsme se jen tak trošičku a zažili spolu spoustu překvapení a dobrodružství. Starší strašidla četla čarodějný příběh a vyráběla hallloweenské ozdoby. Naše nejmladší strašidla přivítala také další „strašidláky“ z Mateřské školy Za Ještěrkou.
Strašidla skotačila v tělocvičně, zkoušela házet do dýní, prolézat halloweenské obruče, házet očima na cíl a provádět další strašidelné disciplíny. Všichni se úžasně bavili a vyprávěli o tom odpoledne svým rodičům a známým.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s draky

Jedno čtvrteční říjnové odpoledne se u naší školy v Bartovicích konalo „dračí setkání“.

Věřte, že přilétla spousta draků papírových, ale také jsme se potkali s draky pohádkovými. Naše pozvání přijali nejen žáci naší školy společně s rodiči, ale také předškoláčci z MŠ Za Ještěrkou a zástupci vedení obce, pan starosta, Bc. Aleš Boháč, MBA,

paní místostarostka, Bc. Martina Stankušová, a v neposlední řadě i naše paní zástupkyně školy, Mgr. Martina Linhartová.
Všichni zúčastnění se velmi snažili dostat draky na oblohu a povedlo se!

Z nebe tak na nás shlíželi draci větší i menší, různých tvarů a barev.
Děti měly možnost také splnit několik vědomostních a sportovních disciplín a za všechnu snahu byly odměněny sladkostmi a dárky, které věnovalo vedení obce.

I když sluníčko již tolik nehřálo, vůbec to nevadilo, protože všem se společné setkání líbilo a vyloudilo úsměvy na tvářích!

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s pohádkou: Bob a Bobek

V pátek 7. října se naše škola proměnila v pohádkový svět a to již od brzkého rána, kdy žáci i pedagogové přicházeli do školy jako „králíci“. Ocitli jsme se totiž v pohádce „Boba a Bobka“. Převleky a masky všech byly úžasné a originální.

Během dne se ve třídách četly příběhy o Bobovi a Bobkovi, vyráběly klobouky, náramky a nejmladší žáčci si vyzkoušeli „skoky králíků“. Všichni jsme se skvěle bavili. Těšíme se na další den s pohádkou!