Veřejná zakázka 06/2022/ZŠV

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem  „14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“ :

Vyhlášení: 24.11.2022

Lhůta pro podání nabídky: do 06. 12. 2022 do 12:00 hodin

Další aktuality na webu...