Seznámení a společná akce v knihovně

Žáčci první třídy jsou ve škole pár dní a jsou plni dojmů a očekávání. A tak, abychom poznali další možnosti vzdělávání a poznávání, jsme společně navštívili knihovnu v Radvanicích a seznámili se s knihovnicemi, které pro žáky v přilehlém parku připravily různá stanoviště s neobvyklými úkoly. Žáci poznávali obrázky, hmatem zjišťovali, co je ukryto v pytlíku, zkusili si chůzi na sněžnicích, cvičili paměť i rovnováhu těla. Prvňáčkům se tato akce velmi líbila a těší se na příští návštěvu, kde se seznámí s prostory knihovny a spoustou knih.       

Další aktuality na webu...