Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Zábavný konec roku

Konec roku si někteří zpříjemnili zábavnými barevnými dny, No bag day, Retro den, pyžamový den a den v Maskách. Fotografie z těchto dnů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Almanach žákovské a studentské poezie

Žáci naší školy –  malí básníci z III.A se zúčastnili slavnostního křestu a předání Almanachu žákovské a studentské poezie ve velkém sále Střediska volného času. V Almanachu byly zveřejněny tyto práce Jarní den – Zuzana Boháčová; Jaro – Jakub Šnapka; Na jaře – Matěj Švindrych; Jaro – Jan Rozvadovský; Jaro – Emily Dubná; Jaro – Veronika Stachelová; Jaro – Lukáš Piotrovský; Jaro už je tu – Valentýna Boldiová. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Trnkovecká

Projektové dny

Ke konci školního roku se na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 nesl v konání projektových dnů, dny plné smyslů (čich, zrak, hmat, huť), malování na chodníku, jazykový den, přírodovědný den, návštěva ZOO Ostravy atd. Každý den byl pro žáky obohacením učiva a získáním nových znalostí formou hry, jak to chtěl Jan Amos Komenský. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání rodičů

Tradiční společná akce rodičů žáků a pedagogů školy se v minulosti konala vždy v zimních měsících, ale protože v zimě stále platila protikoronavirová opatření, Setkání rodičů jsme realizovali v červnu. Původně byla akce plánovaná na školní zahradě, ale počasí nám nepřálo v době příprav zahrady na tuto akci, proto jsme se tradičně sešli v tělocvičně školy. Ale nic nebránilo tomu, aby akce proběhla v radostné, příjemné a milé atmosféře, což se také stalo. Oproti minulým létům vzrostl počet zúčastněných, což nás velice těší.

Snad každý si z tomboly odnesl alespoň malý dárek a skvělý zážitek z této akce!

Rubriky
Akt. Bartovická

Sběr papíru

Školní rok se blížil ke konci a jak je již na našem odloučeném pracovišti zvykem, byla také ukončena soutěž ve sběru papíru a nejlepší tři sběrači z každého ročníku byli odměněni knihou. V průběhu roku se někteří žáci velmi snažili, jiní přinášeli starý papír pravidelně, ale v menším množství a někteří žáci se bohužel nezapojili vůbec. I tak jsme společně nasbírali 3 616 kg starého papíru! V příštím roce se určitě opět přihlásíme do dalšího ročníku soutěže ve sběru papíru.

Rubriky
Akt. Bartovická

Rozloučení s páťáky v bartovické škole

Červen je poslední měsíc ve školním roce a všichni se těší na prázdniny. Je tu ale jedna skutečnost, která není příliš radostná, a to, že se musíme v bartovické škole rozloučit s našimi páťáky. Žáci prožili v naší malé školičce pět let, spoustu se naučili, zkusili a také utvrdili kamarádství mezi spolužáky. A protože nemalou měrou k tomuto všemu přispěli samozřejmě rodiče těchto žáků, uskutečnili jsme rozloučení s páťáky společně s rodiči a pedagogy školy.

Páteční odpoledne jsme se sešli na školní zahradě a žáci si pro své rodiče připravili různé úkoly, jak vědomostní, tak manuální a v neposlední řadě sportovní. Rodiče byli rozděleni do pěti týmů a zkusili si vědomostní kvízy z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, přírodovědy, přišívali knoflíky, škrábali brambory poslepu, dokreslovali portrét naši věhlasné osobnosti J.A.Komenského, také si vyzkoušeli diskgolf a střílení na branku. Věřte, že jsme se hodně nasmáli a atmosféra byla skvělá! Ale nastaly i dojemné chvíle, kdy se u některých z nás objevily slzičky. Ale nedá se nic dělat, vždyť „něco krásného se končí, aby něco krásnějšího mohlo začít“. Proto všichni přejeme našim páťákům radostný vstup do další etapy v jejich životě!    

Rubriky
Akt. Bartovická

Bartovická růže

V červnu navštívila obě oddělení školní družiny tradiční výstavu růží, kterou pořádalo Místní sdružení zahrádkářů. Pro tento rok bylo vybráno téma „Růže a čas“. Děti měly možnost

si prohlédnout a přivonět ke krásným různobarevným květům a také mohly obdivovat nejrůznější druhy hodin, kterými byla výstava ozvláštněna. Podíl na výstavě měly také žákyně naší školy, jejichž výtvarné práce zdobily prostory, ve kterých výstava probíhala, a všem se velice líbily. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.