Jan Amos Komenský opět v Bartovicích

Jak se již stalo tradicí, i v měsíci dubnu jsme si připomněli významnou osobnost z oblasti vzdělávání – Jana Amose Komenského. Žáci prvního i druhého ročníku si hravou formou procvičovali učivo a trávili čas venku. Starší žáci také nelenili a navštívili knihovnu v Radvanicích, kde pro ně byla připravena práce s textem. Nejdříve paní knihovnice dětem znovu vysvětlily způsob rozdělení a řazení knih v knihovně, pak již následovala aktivita dětí ve skupinách. Děti měly vyhledat danou knihu, nalistovat patřičnou stranu a vybrat dle zadání potřebné slovo. Výsledkem pak byl název jednoho z děl J.A.Komenského – Všenáprava.  Dětem se tato aktivita velmi líbila a tímto děkujeme za podnětnou činnost, kterou připravily paní knihovnice. Protože nám přálo počasí, využili jsme také přilehlý park u knihovny k fyzickým aktivitám, protože je třeba rozvíjet nejen ducha, ale také tělo!

Další aktuality na webu...