Rubriky
Akt. Bartovická

J. A. Komenský v Bartovicích

Již se stalo tradicí připomenutí osobnosti J. A. Komenského ke konci měsíce. Bylo tomu tak i na konci března, kdy opět v naší škole jsme uvítali naše skvělé paní knihovnice, paní Petru Švindrychovou a Janu Svobodovou, DiS. Jejich setkání s žáky se samozřejmě neslo v duchu osobnosti J. A. Komenského. Mladší žáci si ověřili, zda ví, co učitel potřebuje k výuce, dozvěděli se také zajímavosti ze života tohoto velikána, např. kolik měl manželek, kolik měl dětí, zkusili si také napsat historické tvary některých písmen a skládali obrázky. Starší žáci si při setkání společně připomněli a utvrdili zajímavé informace o J. A. Komenském, v testu v tajenkách našli místo, kde byl J.A.Komenský pochován a také názvy světově známých děl J.A.Komenského. Setkání bylo pro žáky velmi přínosné, zábavné a poučné. Dlouhodobá spolupráce s knihovnou je skvělá a věříme, že budeme dále společně rozvíjet zájem o knihy, což byla také jedna z důležitých aktivit této osobnosti. Během dne pak žáci ještě stihli vymodelovat písmena z modelíny, také si přečíst pohádku o J. A. Komenském, přečíst si komiks a dokreslit v lehčí či těžší variantě polovinu portrétu J. A. Komenského. Také venku žáci tvořili „Jan Amos Komenský“ z přírodních materiálů. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další povídání o J. A. Komenském. Fotografie v galerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání mateřské a základní školy v Bartovicích

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první třídy ZŠ v Bartovicích velkým dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od začátku školního roku naučili. A komuže se mohli předvést??? No přece malým předškolákům, dětem z Mateřské školy v Bartovicích, dětem, které v září usednou poprvé do školních lavic. Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat všechny znalosti a dovednosti, které již žáci mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší krásnou školou. Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – viděly obě družiny, nakoukly do právě probíhajících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se sešly s žáky první třídy v jejich království. Tady si děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se prvňáčci naučili číst, počítat a psát.  Společně se všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem předčítali a ty musely dle přečteného hledat a přiřazovat správné obrázky. Společná práce se jim velmi dařila. Dále jsme dětem představili také naši tělocvičnu, ve které si všichni společně zahráli Běhací diktát, hru na Obry a trpaslíky a nakonec si vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – konkrétně přeskok přes švédskou bednu, který byl asi největším zážitkem a nejlepším zakončením celého společného dopoledne.  Děkujeme předškolákům z MŠ v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, že se s nimi v září potkáme v našich školních lavicích. 

Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Podle kalendáře již přišlo jaro a počasí tomu nasvědčovalo. Proto jsme využili sluníčka a trávili čas na hřištích před školou. Nejdříve si děti hrály dle svého uvážení, na sportovním hřišti, na prolézačkách a pod dohledem na workoutovém hřišti. Poté si děti zahrály hry společně, nejdříve ve skupinách sbíraly lístečky dle své barvy skupiny, pak hrály „Na třetího“, „Na mrkanou“ a také „Vyvolávanou“. Všechny děti se u těchto her velmi nasmály, hry je zaujaly a dokonce některé z dětí odmítaly jít z družiny domů. Určitě si hry zahrajeme znovu a naučíme se hrát další hry. Fotografii ve fotogalerii.