Rubriky
Uncategorized

Když se řekne Jan Amos Komenský

Tentokrát jsme se zaměřili na jeho tvorbu a především na jeho dílo Orbis Pictus. Povídali jsme si o významu spojení obrazu a slova, Eliška Reková měla připravený referát a Kritýna Lörinczová v roli učitelky si připravila  š k o l u   h r o u:).Vše jsme si pak zapsali do sešitu a taky nalepili vytištěné obrázky z jeho slabikáře. Během celého dopoledne jsme měli možnost se ve skupinkách podívat do VIII.A, kde probíhala prezentace a soutěže pro žáky II. stupně. Žáci VIII.A si  k výročí narození Jana Amose Komenského připravili skupinové práce, kvízy a zajímavosti. Celý program si také sami uvedli. Další žák přednesl hezkou a tematickou básničku. Poté jsme zhlédli prezentaci a následně jsme vyplňovali test. Podle výsledků byly jednotlivé skupiny žáků ohodnoceny a oceněny.                                                                             
Rubriky
Akt. Vrchlického

Velikonoce do škol

Dne 12.4.2022 jsme navštívili Římskokatolickou farnost v Ostravě Radvanicích. Akce s názvem Velikonoce do škol nás seznámila s kořeny tradic Velikonoc a lehce se dotkla biblických příběhů. Návštěvu jsme spojili s příjemnou jarní procházkou. Odpoledne byly na budově Havláskova připraveny Jarní tvůrčí dílničky, ve kterých jsme si mohli vyrobit  velikonoční ozdoby, přáníčka, zápichy do květináčů nebo stojánek na kraslice. Pro maminky – i tatínky zde byla vytvořena kavárnička s nabídkou koláčků z pekařství Aknel. Nadpis pro velikonoční kavárnu vytvořili Max Tymoč a Adélka Kotrčová.  Fotografie ve fotogalerii.
 
Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Poslední předvelikonoční odpoledne ve ŠD v Bartovicích, jsme si zpříjemnili soutěžemi,  které byly inspirovány velikonočními zvyky a tradicemi u nás i ve světě.  Děti si vyzkoušely házení vajec přes střechu,  hod na cíl, koulení vajíček a na závěr hledaly na zahradě  velikonočního zajíčka. Disciplíny byly upraveny a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, které byly za svou snahu odměněny. Fotografie ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Jan Amos Komenský opět v Bartovicích

Jak se již stalo tradicí, i v měsíci dubnu jsme si připomněli významnou osobnost z oblasti vzdělávání – Jana Amose Komenského. Žáci prvního i druhého ročníku si hravou formou procvičovali učivo a trávili čas venku. Starší žáci také nelenili a navštívili knihovnu v Radvanicích, kde pro ně byla připravena práce s textem. Nejdříve paní knihovnice dětem znovu vysvětlily způsob rozdělení a řazení knih v knihovně, pak již následovala aktivita dětí ve skupinách. Děti měly vyhledat danou knihu, nalistovat patřičnou stranu a vybrat dle zadání potřebné slovo. Výsledkem pak byl název jednoho z děl J.A.Komenského – Všenáprava.  Dětem se tato aktivita velmi líbila a tímto děkujeme za podnětnou činnost, kterou připravily paní knihovnice. Protože nám přálo počasí, využili jsme také přilehlý park u knihovny k fyzickým aktivitám, protože je třeba rozvíjet nejen ducha, ale také tělo!

Rubriky
Akt. Bartovická

Čarodějnický den v I.B

V pátek 29. 4. 2022 se z různých koutů Bartovic a Radvanic slétli do 1. B třídy Základní školy v Bartovicích všechny čarodějnice a čarodějové.  Žáci  I. B  se v krásných kostýmech naladili na blížící se Svatojakubskou noc – pálení čarodějnic, která připadá každoročně na noc  z 30. dubna na 1. května. Ani v čarodějnickém převlečení, ale žáci nelenili a plnili spoustu čarodějnických úkolů – v psaní opravovali začarovaná slova a správně si je zapsali, v hodině čtení se seznámili  s příběhem čtyř čarodějnických sester a plnili úkoly, které vyplývaly  z nelehkého textu, v matematice počítali přísady do lektvarů. Za svou píli žáci dostali sladkou žížalí odměnu.  Společně jsme si užili netradiční den plný práce, kouzel i legrace.          

.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Den Země

Ve středu 20.4.2022 se konal na školním hřišti Den Země. Žáci XIII.A a IX.A předváděli na jednotlivých stanovištích žákům prvního stupně různé pokusy, které si mohli zkusit sami. Prohlíželi jsme si žížalu pod mikroskopem, malovali jsme přírodními barvami, třídili jsme BIO odpad, sledovali lávovou lampu a tančící rozinky. Vyzkoušeli jsme si náš zrak a dověděli něco nového o OKU. Počasí nám příliš nepřálo a tak nám pan školník přinesl ve várnici teplý čaj, který nám připravily paní kuchařky. Za přípravu posíláme pochvalu paní učitelce Mgr. Tereze Hořákové. Oslavu  Dne Země jsme si užili. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.
Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Jarní tvořivá dílnička

Zveme žáky 1. stupně a jejich rodiče na jarní tvořivou dílničku 12.4.2022 od 15:30-18:30 více na letáčku.

 

Rubriky
Akt. Bartovická

J. A. Komenský v Bartovicích

Již se stalo tradicí připomenutí osobnosti J. A. Komenského ke konci měsíce. Bylo tomu tak i na konci března, kdy opět v naší škole jsme uvítali naše skvělé paní knihovnice, paní Petru Švindrychovou a Janu Svobodovou, DiS. Jejich setkání s žáky se samozřejmě neslo v duchu osobnosti J. A. Komenského. Mladší žáci si ověřili, zda ví, co učitel potřebuje k výuce, dozvěděli se také zajímavosti ze života tohoto velikána, např. kolik měl manželek, kolik měl dětí, zkusili si také napsat historické tvary některých písmen a skládali obrázky. Starší žáci si při setkání společně připomněli a utvrdili zajímavé informace o J. A. Komenském, v testu v tajenkách našli místo, kde byl J.A.Komenský pochován a také názvy světově známých děl J.A.Komenského. Setkání bylo pro žáky velmi přínosné, zábavné a poučné. Dlouhodobá spolupráce s knihovnou je skvělá a věříme, že budeme dále společně rozvíjet zájem o knihy, což byla také jedna z důležitých aktivit této osobnosti. Během dne pak žáci ještě stihli vymodelovat písmena z modelíny, také si přečíst pohádku o J. A. Komenském, přečíst si komiks a dokreslit v lehčí či těžší variantě polovinu portrétu J. A. Komenského. Také venku žáci tvořili „Jan Amos Komenský“ z přírodních materiálů. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další povídání o J. A. Komenském. Fotografie v galerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání mateřské a základní školy v Bartovicích

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první třídy ZŠ v Bartovicích velkým dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od začátku školního roku naučili. A komuže se mohli předvést??? No přece malým předškolákům, dětem z Mateřské školy v Bartovicích, dětem, které v září usednou poprvé do školních lavic. Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat všechny znalosti a dovednosti, které již žáci mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší krásnou školou. Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – viděly obě družiny, nakoukly do právě probíhajících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se sešly s žáky první třídy v jejich království. Tady si děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se prvňáčci naučili číst, počítat a psát.  Společně se všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem předčítali a ty musely dle přečteného hledat a přiřazovat správné obrázky. Společná práce se jim velmi dařila. Dále jsme dětem představili také naši tělocvičnu, ve které si všichni společně zahráli Běhací diktát, hru na Obry a trpaslíky a nakonec si vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – konkrétně přeskok přes švédskou bednu, který byl asi největším zážitkem a nejlepším zakončením celého společného dopoledne.  Děkujeme předškolákům z MŠ v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, že se s nimi v září potkáme v našich školních lavicích. 

Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Podle kalendáře již přišlo jaro a počasí tomu nasvědčovalo. Proto jsme využili sluníčka a trávili čas na hřištích před školou. Nejdříve si děti hrály dle svého uvážení, na sportovním hřišti, na prolézačkách a pod dohledem na workoutovém hřišti. Poté si děti zahrály hry společně, nejdříve ve skupinách sbíraly lístečky dle své barvy skupiny, pak hrály „Na třetího“, „Na mrkanou“ a také „Vyvolávanou“. Všechny děti se u těchto her velmi nasmály, hry je zaujaly a dokonce některé z dětí odmítaly jít z družiny domů. Určitě si hry zahrajeme znovu a naučíme se hrát další hry. Fotografii ve fotogalerii.