Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Veřejné zakázka 01/2022/ZŠV

Veřejná zakázka „Vybavení školní výdejny odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu“ byla ukončena. Vybranou firmu je AMEREX trade s.r.o.

 

Rubriky
Hlavní aktuality

Projektový den J.A. Komenský ve IV.A a V.A

Ve středu 16.3.2022 jsme měli opět projektový den k 350. výročí narození Jana Amose Komenského. Nejprve nás navštívily knihovnice z místní knihovny v Ostravě – Radvanicích, které přinesly mnoho knih na ukázku a taky nám o Komenském řekly mnoho zajímavého a na závěr besedy jsme si vyplňovali kvíz.

Následující hodinu jsme se dívali na projekci žáka VIII.A Ondry Skupníka, který měl připravený přehled života a díla J. A. KomenskéhoText k jeho práci nám četly žákyně VIII.A Miriam Bundilová a Aneta Lörinczová. Vše jsme si pečlivě zapisovali do svých sešitů, které jsme si pořídili právě na tyto projektové dny. Poslední hodinu nám p. učitelka dala na výběr portréty Jana Amose Komenského na vybarvení různou technikou, mohli jsme si vybrat mezi pastelkami, suchými pastely nebo vodovými barvami. Den se nám vydařil a my se těšíííííme na další. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Rubriky
Hlavní aktuality

Přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky

16 lekcích najdete všechny potřebné základní fráze pro osvojení češtiny.
Vše je přehledné a srozumitelné:
Rubriky
Akt. Vrchlického

V V.A se pořád něco děje

V únoru jsme měli ve třídě sportovní, ale i kulturní akci. V úterý 15.2.2022 jsme fandili našim hokejistům na ZOH v Tokiu, ale marně…..Nicméně jsme si to užili a nasákli tak sportovní atmosféru OH. Přinesli jsme si do školy vlajky a mnozí z nás měli na sobě dresy, šály i čepice olympioniků. Ve třídě panovala opravdu sportovní atmosféra!!! Ve středu 16.2.2022 se v naší žákovské knihovně přednášelo...Měli jsme třídní recitační soutěž:) V porotě zasedla naše p. řed. Mgr. Hana Ostřanská, p. ast. Lucie Lechowiczová a žákyně IX.A – Magda a Klárka. Všichni žáci měli připravenou báseň, někteří i svou vlastní, bylo to moc prima – takové sváteční:) Porota měla docela těžkou práci s vyhodnocením, protože jsme všichni byli Dost Dobří! Tak to je všechno z února a pak zase něco vymyslíme, protože v V.A se pořád něco děje…..

Rubriky
Akt. Bartovická

MDŽ v DPS

Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, žákyně třídy V.B navštívily naše milé babičky v DPS v Bartovicích. Krátkým kulturním vystoupením přispěly k radostné atmosféře a dokonce přednes básně „ Závodní babička“  vyloudil na tvářích našich starších spoluobčanů veliký úsměv.  Žákyně za své vystoupení obdržely pěkné dárky a již nyní se těšíme na další společné setkání s obyvateli DPS v Bartovicích.