Projektový den J. A. Komenský

V pondělí  31. ledna 2022 bylo v naší škole žákům rozdáván Výpis vysvědčení. Kromě toho jsme tento den věnovali J. A. Komenskému, jehož výročí 430 let od narození si v letošním roce připomínáme.

Žáci, rozděleni do skupin, hledali ve třídách a na chodbách školy různobarevné lístečky s písmeny,    ze kterých poskládali jméno J. A. Komenský a tak zjistili, o kom si tento  den budou povídat a získávat informace. Poté zhlédli animovaný film, který jim přiblížil Komenského život a dílo a na základě toho diskutovali s paní učitelkou a také mezi sebou o době, ve které žil a o jeho přínosu pro školu a učení. V další části projektového dne si mladší žáci vybarvili obrázek J. A. Komenského a žáci starších tříd dokreslovali  podobiznu jeho tváře. Výtvory žáků teď zdobí třídy i další prostory naší školy.

S projektovým dnem byli žáci velmi spokojeni. Zábavnou formou se dozvěděli spoustu zajímavých informací  o životě a díle J. A. Komenského a  dozvěděli se, proč je právě on nazýván „Učitelem národů“.   Fotografie z akci se nacházejí ve fotogalerii – budova Batovická

Další aktuality na webu...