J. A. Komenský v V.A

Dne 31.1.2022 jsme projektovým dnem poprvé nahlédli do života a díla J. A. Komenského, poté co jsme si v hodinách informatiky našli základní informace o učiteli národa.

V tomto roce si připomínáme 430 let od narození tohoto významného pedagoga, reformátora, filozofa, spisovatele a kazatele. Nejprve jsme se z referátů našich spolužaček Adélky Skupníkové a Kristýnky Ondrové dozvěděli to nejdůležitější o životě a díle J.A.Komenského a pak nám ještě žákyně IX.A Lucie Gonová představila svou projekci i s fotografiemi a obrázky jeho knih. Vše jsme si pečlivě zapisovali do nových sešitů určených k tomuto projektu. Během týdne jsme se k tomuto tématu vrátili v hodině pracovních činností. Povídali jsme si o Komenského knize – Labyrint světa a ráj srdce. Do sešitu jsme si nalepovali malé obrázky s labyrinty a kreslili svou představu o tom, jak takové bludiště může vypadat. Pak jsme jej vytvářeli pomocí plastelíny.

Zda se nám to vše povedlo, posuďte sami na fotografiích ve fotogalerii budovy Vrchlického.

Těšíme se na další projektový den.

Další aktuality na webu...