Rubriky
Akt. Bartovická

Jako v knihovně

První únorová středa se v naší škole nesla v duchu knihovnickém. Jelikož nám stále proticovidová opatření neumožňují návštěvu knihovny, přišly paní knihovnice, Petra Švindrychová a Jana Svobodová, DiS., k nám do školy.

Pro prvňáčky a druháčky bylo připraveno povídání o breberkách a jiných potvůrkách. Žáčci se dozvěděli základní informace o bakteriích a virech a také jak se mohou před nimi chránit, stihli si vytvořit i záložku do svých knih nebo Slabikářů.

Třeťáci a čtvrťáci se věnovali vitamínům a zdravému způsobu života, aby měli potřebnou „energii pro tělo, aby mu bylo veselo“. 

Nejstarší žáci se věnovali slovům, významu slov, doplňování slov do vět a tvořením příběhu, také došli společně k závěru, že „litera a túra není literatura“.

Všem žákům se společná setkání velmi líbila a již nyní se těšíme na další shledání – možná již v knihovně!

Rubriky
Akt. Bartovická

Lyžovali jsme a bylo to prima

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní pobyt na horách v Beskydech na Bílé.

Ve dnech 31. 1. 2022 až 4. 2. 2022 jsme vyráželi hned po vyučování do Beskyd na Bílou

na odpolední lyžařský kurz. Z dětí se staly citrónci, kivi, kravičky a papoušci  – tak se nazývaly jednotlivá družstva. Lyžování jsme si užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, někteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti na menším i větším kopci. Na závěr lyžařského kurzu byly uspořádány závody. Každý za svůj výkon byl odměněn medailí a dětským šampusem!  Těšíme se opět za rok!