Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Škola hrou

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky proběhlo v budově odloučeného pracoviště Havláskova 1. Děti ve třídách plnily různé úkoly, za které získaly razítka a také sladkou odměnu. Rodiče si prohlídli třídy, ve kterých se jejich děti budou učit. Odpoledne se zdařilo a děti odcházely s úsměvem na tváři. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Rubriky
Akt. Bartovická

Karneval

V pátek 18.2.2022 se tělocvična v základní škole v Bartovicích  stala místem setkání kouzelníků, princezen, rytířů a superhrdinů a jiných pohádkových bytostí. Celé odpoledne se neslo ve znamení tance, soutěží, smíchu a dobré nálady. Za své snažení byly děti odměněny dobrotami, které pro ně připravily maminky a domů si odnesly i drobné dárky, které věnovalo vedení Městského obvodu Radvanice a Bartovice. Toto netradiční odpoledne si všichni skvěle užili a již nyní se těšíme na další akce. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii budova Bartovická.

Rubriky
Akt. Havláskova

Jan Amos Komenský ve výuce

V rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností si žáci tvořili knížku s informacemi o Janu Amosi Komenském. Do svých knih doplňovali a vysvětlovali některé citáty J. A. Komenského (o škole a vzdělávání). 

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Nový vchod odloučeného pracoviště budova Havlásková

V pondělí 14. 02. 2022 se ráno otevře pro žáky, rodiče a veřejnost nový vstup na ZŠ Havláskova.

Nový vchod se nachází z pravé strany budovy a je tím zaručena větší bezpečnost našich žáků.

Vstup do šaten a budovy školy je řešen jako bezbariérový s protiskluzovou keramickou dlažbou v šatně. Dveře jsou opatřeny madly.

Vstup do budovy ZŠ bude umožněn pouze tímto nově vybudovaným vchodem. Vedle vstupu je nainstalován zvonek, který bude sloužit pro komunikaci se školou.

Všechny podmínky pro vstup i odchod z budovy zůstávají stejné.

Rubriky
Akt. Vrchlického

J. A. Komenský v V.A

Dne 31.1.2022 jsme projektovým dnem poprvé nahlédli do života a díla J. A. Komenského, poté co jsme si v hodinách informatiky našli základní informace o učiteli národa.

V tomto roce si připomínáme 430 let od narození tohoto významného pedagoga, reformátora, filozofa, spisovatele a kazatele. Nejprve jsme se z referátů našich spolužaček Adélky Skupníkové a Kristýnky Ondrové dozvěděli to nejdůležitější o životě a díle J.A.Komenského a pak nám ještě žákyně IX.A Lucie Gonová představila svou projekci i s fotografiemi a obrázky jeho knih. Vše jsme si pečlivě zapisovali do nových sešitů určených k tomuto projektu. Během týdne jsme se k tomuto tématu vrátili v hodině pracovních činností. Povídali jsme si o Komenského knize – Labyrint světa a ráj srdce. Do sešitu jsme si nalepovali malé obrázky s labyrinty a kreslili svou představu o tom, jak takové bludiště může vypadat. Pak jsme jej vytvářeli pomocí plastelíny.

Zda se nám to vše povedlo, posuďte sami na fotografiích ve fotogalerii budovy Vrchlického.

Těšíme se na další projektový den.

Rubriky
Akt. Bartovická

Jako v knihovně

První únorová středa se v naší škole nesla v duchu knihovnickém. Jelikož nám stále proticovidová opatření neumožňují návštěvu knihovny, přišly paní knihovnice, Petra Švindrychová a Jana Svobodová, DiS., k nám do školy.

Pro prvňáčky a druháčky bylo připraveno povídání o breberkách a jiných potvůrkách. Žáčci se dozvěděli základní informace o bakteriích a virech a také jak se mohou před nimi chránit, stihli si vytvořit i záložku do svých knih nebo Slabikářů.

Třeťáci a čtvrťáci se věnovali vitamínům a zdravému způsobu života, aby měli potřebnou „energii pro tělo, aby mu bylo veselo“. 

Nejstarší žáci se věnovali slovům, významu slov, doplňování slov do vět a tvořením příběhu, také došli společně k závěru, že „litera a túra není literatura“.

Všem žákům se společná setkání velmi líbila a již nyní se těšíme na další shledání – možná již v knihovně!

Rubriky
Akt. Bartovická

Lyžovali jsme a bylo to prima

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní pobyt na horách v Beskydech na Bílé.

Ve dnech 31. 1. 2022 až 4. 2. 2022 jsme vyráželi hned po vyučování do Beskyd na Bílou

na odpolední lyžařský kurz. Z dětí se staly citrónci, kivi, kravičky a papoušci  – tak se nazývaly jednotlivá družstva. Lyžování jsme si užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, někteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti na menším i větším kopci. Na závěr lyžařského kurzu byly uspořádány závody. Každý za svůj výkon byl odměněn medailí a dětským šampusem!  Těšíme se opět za rok!   

Rubriky
Akt. Bartovická Hlavní aktuality

Den otevřených dveří

Rubriky
Akt. Bartovická

Projektový den J. A. Komenský

V pondělí  31. ledna 2022 bylo v naší škole žákům rozdáván Výpis vysvědčení. Kromě toho jsme tento den věnovali J. A. Komenskému, jehož výročí 430 let od narození si v letošním roce připomínáme.

Žáci, rozděleni do skupin, hledali ve třídách a na chodbách školy různobarevné lístečky s písmeny,    ze kterých poskládali jméno J. A. Komenský a tak zjistili, o kom si tento  den budou povídat a získávat informace. Poté zhlédli animovaný film, který jim přiblížil Komenského život a dílo a na základě toho diskutovali s paní učitelkou a také mezi sebou o době, ve které žil a o jeho přínosu pro školu a učení. V další části projektového dne si mladší žáci vybarvili obrázek J. A. Komenského a žáci starších tříd dokreslovali  podobiznu jeho tváře. Výtvory žáků teď zdobí třídy i další prostory naší školy.

S projektovým dnem byli žáci velmi spokojeni. Zábavnou formou se dozvěděli spoustu zajímavých informací  o životě a díle J. A. Komenského a  dozvěděli se, proč je právě on nazýván „Učitelem národů“.   Fotografie z akci se nacházejí ve fotogalerii – budova Batovická