Laskavý podzim

Žáci i pedagogové školy v Bartovicích se zapojili do projektu „Laskavý podzim“.

V měsíci říjnu každé ráno žáci losují „laskavé úkoly“, které zpříjemňují podzimní dny žákům, jejich členům rodiny i pedagogům. Děti se usmívaly na co nejvíce lidí, pomáhaly rodičům s nákupy, zalévaly květiny, krmily ptáčky nebo jiná zvířata, udělaly rodičům dobré jídlo, říkaly někomu, že byl úžasný. V rámci „Laskavého podzimu“ jsme také potěšili naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou. Žáci vyrobili „laskavé kaštánky“, které naše seniory potěšily a zpříjemnily podzimní dny.

Další aktuality na webu...