Rubriky
Akt. Bartovická

Laskavý podzim

Žáci i pedagogové školy v Bartovicích se zapojili do projektu „Laskavý podzim“.

V měsíci říjnu každé ráno žáci losují „laskavé úkoly“, které zpříjemňují podzimní dny žákům, jejich členům rodiny i pedagogům. Děti se usmívaly na co nejvíce lidí, pomáhaly rodičům s nákupy, zalévaly květiny, krmily ptáčky nebo jiná zvířata, udělaly rodičům dobré jídlo, říkaly někomu, že byl úžasný. V rámci „Laskavého podzimu“ jsme také potěšili naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou. Žáci vyrobili „laskavé kaštánky“, které naše seniory potěšily a zpříjemnily podzimní dny.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s draky

Akce pro žáky Základní školy odloučeného pracoviště v Bartovicích a předškolní děti z Mateřské školy Ještěrka. Přišli nás také navštívit zástupci obce, pan starosta s paní místostarostkou. Sešli jsme se společně v odpoledních hodinách, počasí nám velmi přálo, vítr foukal, a proto nic nebránilo tomu, abychom si společné odpoledne užili. A věřte, že jsme si jej parádně užili! V oblacích nám létalo spousta krásných barevných draků, dokonce i vlastnoručně vyrobených. Poté děti plnily různé úkoly – malování na chodník, skládání puzzle, skákání v pytlích a také si prošly „podzimní stezku“. Za svou snahu a nadšení byly odměněni malou sladkou odměnou a dárkem. Všichni byli rádi, že jsme se mohli po delší době opět setkat a společně prožít krásné podzimní odpoledne! Již nyní se těšíme na další společné akce, které máme naplánovány.