Veřejná zakázka 04/2021/ZŠV

„14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“

Tuto veřejnou zakázku část A i B vyhrála firma Hotel Bečva, Jana Čechová, Horní Bečva.